Tilføj til favoritter

Lejers indsigelse til ophævelse af erhvervslejemål

Lav hurtigt og sikkert en lejers indsigelse til ophævelse af erhvervslejemål på få minutter. Hvis du som lejer er uenig i ophævelsen, så er det en rigtig god ide at gøre skriftlig indsigelse til ophævelsen.

Skabelon til indsigelse til ophævelse af erhvervslejemål

Her finder du en skabelon til lejers indsigelse, når udlejer har ophævet erhvervslejemålet.

Hvad er en ophævelse af et erhvervslejemål?

En ophævelse betyder, at man som aftalepart river en kontrakt i stykker og ophører den uden varsel og uden at dette er i overensstemmelse med aftalen. En ophævelse af en kontrakt, herunder en erhvervslejekontrakt, kræver at den anden part er skyldig i en væsentlig misligholdelse.

En ophævelse kræver væsentlig misligholdelse

Udlejers ophævelse af et erhvervslejemål medfører derfor, at erhvervslejekontrakten ophører straks, og at lejer derfor skal fraflytte erhvervslejemålet med det samme. Ophævelsen fra udlejer kan dog kun gyldigt foretages, hvis lejer væsentligt har misligholdt erhvervslejekontrakten.

Hvornår har lejer misligholdt erhvervslejekontrakten?

Den mest almindelig og åbenlyse misligholdelse fra lejers side er, når lejer ikke har betalt lejen som aftalt. Det fremgår udtrykkeligt af erhvervslejelovens § 69, stk. 1 at udlejer kan ophæve erhvervslejekontrakten, hvis lejer ikke har betalt leje eller anden pligtig pengeydelse i overensstemmelse med det aftalte. Dette kaldes også lejers betalingsmisligholdelse.

Udlejer kan dog kun ophæve erhvervslejemålet pga. betalingsmisligholdelse, udlejer har fremsendt gyldigt påkrav til lejer forinden, hvori udlejer bl.a. skal give lejer en frist til at betale det skyldige på minimum 3 dage. I påkravet skal det samtidig fremgå, at lejemålet vil blive ophævet i henhold til erhvervslejelovens § 69 stk. 1, nr. 1, hvis lejer ikke betaler inden fristens udløb.

Hvis lejer ikke har betalt det skyldige beløb inden for fristen, så kan udlejer ophæve.

Udlejer kan endvidere ophæve erhvervslejemålet, hvis lejer væsentligt har misligholdt erhvervslejekontrakten på andre møder. Af erhvervslejelovens § 69 stk. 1, nr. 1-11  fremgår de begrundelser, som udlejer kan anvende i forbindelse med en ophævelse. Disse former for misligholdelse er ikke så sort/hvide som betalingsmisligholdelse, og det vil derfor altid være et konkret skøn, om der for det første er tale om misligholdelse, og for det anden om denne misligholdelse er væsentlig, så den kan berettige til en ophævelse fra udlejers side.

Begrundelserne i erhvervslejeloven for anden misligholdelse

Begrundelserne i erhvervslejeloven for anden misligholdelse er bl.a.:

 • At lejer har benyttet det lejede i strid med det aftalte
 • Hvis lejer fraflytter erhvervslejemålet før tid
 • Når lejer misligholder det lejede, så det lider skade
 • Hvis lejer ikke giver udlejer adgang til det lejede, når det er påkrævet og nødvendigt
 • Hvis lejer fremlejer i strid med erhvervslejekontrakten eller overlader lejemålet til andre på anden måde
 • Hvis lejer larmer ud over tålegrænsen eller på anden måde tilsidesætter god skik og orden
 • Når lejer holder sin forretning lukket ud over det aftalte eller i strid med erhvervslejeloven

Indsigelse til ophævelse

Hvis du som lejer er uenig i ophævelsen, så er det en rigtig god ide at gøre skriftlig indsigelse til ophævelsen.

Hvis du ikke gør indsigelse, kan det betragtes som passivitet, og dermed som om, at du som lejer har accepteret ophævelsen eller er enig i at du har misligholdt erhvervslejekontrakten. Det er derfor en god ide, at være proaktiv, og tillige tage forbehold for erstatning, hvis udlejer fastholder ophævelsen.

Udarbejdet af
Jeppe Wedel Nielsen Advokat (H) Donatzky & Partnere Advokatfirma Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Indsigelsen indeholder
 1. Angivelse af lejemålet
 2. Angivelse af udlejer
 3. Korrekt indsigelse til ophævelsen
 4. Forbehold for erstatning