Trustpilot
  • Handelsbetingelser
  • Placering:

Handelsbetingelser

Tekniske begreber

Download: "Et download" eller "at downloade": Det er dét, der sker, når du henter et dokument i videnbasen efter betaling.

Skabelon/Dokument: Et standardiseret dokument, som du kan købe i shoppen og downloade.

Parterne

Du køber dokumenterne/skabelonerne af:

Dokumenter ApS
CVR-nr. 27 70 12 72
Ørnegårdsvej 18
2820 Gentofte

Tel: +45 45 33 18 30
Fax: +45 45 33 19 30

e-mail: dokumenter@dokumenter.dk
Web: www.dokumenter.dk

Hvad får kunden for pengene?

Kunden kan downloade skabeloner/dokumenter i Word-format.

Når kunden har godkendt transaktionen og betalt for produktet, har kunden opnået ret til at downloade det pågældende standarddokument, som fremgår af indkøbskurven og fakturaen, der sendes på e-mail efter gennemført betaling sammen med det pågældende dokument.

For at købe hos Dokumenter ApS skal kunden oplyse navn, adresse og en e-mail-adresse.

Efter betaling i internetbutikken sendes en faktura til e-mail-adressen som bevis på købet. Fakturaen indeholder oplysninger om købet. Det er kundens ansvar at sørge for betryggende opbevaring af disse oplysninger. E-mailen indeholder tillige et Word-dokument med det pågældende købte dokument.

Fortrydelsesret

Ved forbrugerkøb frasiges fortrydelsesretten af kunden.

Kunden anses ved accept af handelsbetingelserne, herunder ved foretagelse af betaling ved brug af betalingskort, for at have givet sit udtrykkelige samtykke til frasigelse af fortrydelsesretten. Kunden kan således ikke efter et køb fortryde sin bestilling.

Kunden får efter betaling adgang til at downloade det bestilte dokument (i Word-format) - ligesom det fremsendes pr. e-mail.

Der er ikke fortrydelsesret for erhvervsdrivende.

Brugs- og ejendomsret

Kunden opnår den fulde brugsret til det pågældende dokument. Kunden har herunder tilladelse til at gøre følgende:

* Elektronisk lagre det oprindelige dokument/skabelon til eget senere brug.
* Udskrive det oprindelige dokument/skabelon til eget brug.
* Tilrette det oprindelige dokument til den givne situation samt udskrive denne/disse version(er).

Kunden må ikke overdrage pågældende dokument/skabelon til andre, videredistribuere det på internettet eller i anden elektronisk form eller i trykte (papir-)udgaver uden forudgående tilladelse fra Dokumenter ApS.

Kunden er under ingen omstændigheder berettiget til at videredistribuere dokumenter og/eller skabeloner, der er købt på www.dokumenter.dk

Personoplysninger

Når brugeren klikker rundt på hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere brugeren, selv om denne måtte være logget ind.

Følsomme data, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering ("Secure Socket Layer"). De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares ikke krypteret på serveren.

De oplysninger, du giver Dokumenter ApS, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende brugt i forbindelse med fakturering af indkøb hos Dokumenter ApS samt udsendelse af nyhedsbreve, som brugeren har tilmeldt sig.

Som registreret bruger hos Dokumenter ApS har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.

Personoplysningerne opbevares i 5 år efter sidste transaktion med kunden. Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.

Brugernavn og adgangskode - Abonnementer

Kunder, der ønsker at være abonnenter hos Dokumenter ApS, tildeles et brugernavn og en adgangskode. Det er kundens ansvar at opbevare disse informationer betryggende. Kunden er bekendt med, at der undtagelsesvis kan være tekniske problemer på hjemmesiden, hvorved hjemmesiden er nede og således ikke virker, jf. i øvrigt "Forbehold" nedenfor.

Abonnementer løber i hele den tegnede periode og udløber automatisk.

Nyhedsbreve

Kunden kan vælge at tilmelde sig nyhedsbreve fra Dokumenter ApS.

Nyhedsbreve sendes enten via e-mail til den e-mail-adresse, kunden har oplyst, eller pr. almindelig post til den adresse, kunden har oplyst.

Kunden kan til enhver tid framelde sig nyhedsbreve igen.

Cookies

I forbindelse med log-in installeres en cookie på den pc kunden benytter. Dette sker udelukkende for at gøre det nemmere at logge ind igen senere samt for at systemet kan huske, hvad kunden har i indkøbskurven, mens der klikkes rundt på sitet.

Du kan læse mere om vores cookies-politik her.

I Internet Explorer kan pågældende cookie - om ønsket - slettes under menuen "Funktioner" - "Internetindstillinger" - "Slet cookies".

Tekniske krav til kundens computerudstyr

Det forsøges at optimere teknikken på websitet, således at det fungerer i alle de mest udbredte browsere (Internet Explorer, Netscape/Mozilla, Opera) og operativsystemer (Windows, Mac OS, Linux).

Dokumenterne leveres i Word-format.

Kunden indestår selv for, at have det fornødne software til at kunne åbne og redigere det format af Word som dokumenterne leveres i.

Priser

Alle priser er i danske kroner (DKK) inkl. moms.

Vi modtager betaling fra følgende kort: Dankort, Visa/Dankort og de internationale betalingskort Eurocard/MasterCard, Visa, Visa Electron og JCB.

Dokumenter ApS afholder det gebyr, der opkræves af Nets (PBS) i forbindelse med den enkelte transaktion.

Kunden afholder selv eventuelle gebyrer m.v. til egen kortudsteder.

Ændring af priser og handelsbetingelser

De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af hjemmesiden www.dokumenter.dk.

Forbehold

Dokumenter ApS tager forbehold for tryk- og prisfejl.

Dokumenter ApS er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, tekniske problemer på hjemmesiden eller hos vores samarbejdspartnere, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for deres kontrol.

Det kan ikke garanteres, at kunden kan benytte downloadede filer på enhver pc, og benyttelse vil altid forudsætte, at kunden er i besiddelse af software, der kan åbne/læse Word- og Excel-filer.

Ansvarsfraskrivelse

Dokumenter ApS og dets indholdsleverandører (herunder SelskabsAdvokaterne) kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af dokumenter/skabeloner, herunder garanterer man ikke og indestår i intet tilfælde for,

- at dokumenter/skabeloner opfylder brugerens krav, forventninger og behov.

- at www.dokumenter.dk og de herpå tilgængeliggjorte dokumenter/skabeloner af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.

Dokumenter ApS og dets indholdsleverandører (herunder SelskabsAdvokaterne) er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved et dokument/skabelon eller som følge af brugen af et dokument/skabelon.

Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af Dokumenter ApS' ydelser samt forlade hjemmesiden.

Indholdet af dokumenter/skabeloner kan ikke erstatte traditionel personlig og juridisk rådgivning.

Dokumenterne/skabelonerne tjener alene informationsøjemed (forlagsvirksomhed) og beskriver ikke udtømmende de udvalgte emner.

Det er væsentligt at præcisere, at der fra denne internetbutik ikke ydes juridisk rådgivning af nogen art. Såfremt en kunde ikke selv er i besiddelse af fornøden indsigt til at vurdere og/eller færdiggøre et dokument/skabelon, opfordres vedkommende til at søge juridisk bistand fra en advokat.

Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Dokumenter ApS. Dokumenter ApS påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos kunden som følge af et foretaget download eller eventuel vira m.v. i filen.

Download (hjemtagning fra denne server) af dokumenter og skabeloner sker på brugerens eget initiativ og ansvar.

Download af et dokument /skabelon kan ikke sidestilles med konkret, individuel juridisk rådgivning ydet af en advokat. Vi anbefaler at kunden altid verificerer et dokument/skabelon inden det anvendes. Besidder kunden ikke selv fornøden juridisk viden (brugeren selv eller i kundens juridiske afdeling), kan en sådan verifikation ske hos en advokat.

Klager og reklamationer

Såfremt en fil er beskadiget eller ikke virker, skal du reklamere inden rimelig tid. Reklamationsretten er 2 år såfremt køber er forbruger. Retten til at reklamere over en beskadiget fil er begrænset til eventuelle oprindelige mangler.

Hvis du ønsker at reklamere, kan du henvende dig til:

Dokumenter ApS
CVR-nr. 27 70 12 72
Ørnegårdsvej 18
2820 Gentofte

Lovvalg og værneting

Vores ydelser er i enhver henseende underlagt dansk ret, og eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.

Såfremt kunden er erhvervsdrivende, er værnetinget den danske retskreds, hvor Dokumenter ApS har sit hovedsæde. Dette er p.t. i Lyngby retskreds.

Dokumenter ApS ønsker dig/jer god arbejdslyst!

Udarbejdet af
Dokumenter ApS

Dokumenter ApS