Handelsbetingelser

Parterne

Du køber dokumenterne/skabelonerne af:

Dokumenter.dk ApS (Dokumenter.dk)
CVR-nr. 27 70 12 72
Nymøllevej 50
2800 Kongens Lyngby

Tel: +45 45 33 18 30

e-mail: kontakt@dokumenter.dk

Web: www.dokumenter.dk

Hvad får kunden for pengene?

Kunden kan ved hjælp af intelligente skabeloner autogenerere og downloade juridiske dokumenter/skabeloner i Word eller PDF-format på Danmarks største platform for juridiske dokumenter – Dokumenter.dk

Når kunden har godkendt transaktionen og betalt, har kunden opnået ret til at downloade det pågældende standarddokument, som fremgår af kurven og fakturaen, der sendes på e-mail efter gennemført betaling.

For at købe hos Dokumenter.dk skal kunden oplyse navn og en e-mail-adresse.

Efter betaling på vores platform sendes en faktura til e-mail-adressen, som bevis på købet. Fakturaen indeholder oplysninger om købet. Det er kundens ansvar at sørge for betryggende opbevaring af disse oplysninger.

Fortrydelsesret

Ved forbrugerkøb frasiges fortrydelsesretten af kunden.

Kunden anses ved accept af handelsbetingelserne, herunder ved foretagelse af betaling ved brug af betalingskort, for at have givet sit udtrykkelige samtykke til frasigelse af fortrydelsesretten. Kunden kan således ikke efter et køb fortryde sin bestilling.

Kunden får efter betaling adgang til at downloade det bestilte dokument i Word og PDF-format.

Der er ikke fortrydelsesret for erhvervsdrivende.

Brugs- og ejendomsret

Kunden opnår den fulde brugsret til det pågældende dokument. Kunden har herunder tilladelse til at gøre følgende:

  • Elektronisk lagre det oprindelige dokument/skabelon til eget senere brug.
  • Udskrive det oprindelige dokument/skabelon til eget brug.
  • Tilrette det oprindelige dokument til den givne situation samt udskrive denne/disse version(er).

Kunden må ikke overdrage pågældende dokument/skabelon til andre, videredistribuere det på internettet eller i anden elektronisk form eller i trykte (papir-)udgaver uden forudgående tilladelse fra Dokumenter.dk.

Kunden er under ingen omstændigheder berettiget til at videredistribuere dokumenter og/eller skabeloner, der er købt på www.dokumenter.dk.

Dokumenterne/skabelonerne må alene anvendes af Kunden. Dokumenterne/skabelonerne må bl.a. ikke benyttes, idriftsættes eller på anden vis anvendes af Kundens kunder eller andre tredjeparter. Dette betyder bl.a. at dokumenterne/skabelonerne kun må anvendes til Kundens egen brug, dvs. at de ikke må videresælges, medmindre der er indgået særskilt skriftlig aftale herom, som f.eks. ved tegning af et Professionel+ Abonnement, jf. nærmere nedenfor.

Uberettiget brug, overdragelse eller distribuering af indhold, skabeloner og dokumenter på Dokumenter.dk medfører erstatningsansvar i henhold til dansk ret. Dokumenter.dk er berettiget til at kræve erstatning for ethvert lidt tab som Dokumenter.dk måtte lide som følge af den erstatningspådragende adfærd.

Erstatningsansvaret omfatter, men er ikke begrænset til, direkte tab, indirekte tab, driftstab, tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte følgeskader, uanset om den erstatningsansvarlige er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

Dokumenter.dk bruger software mod kopibeskyttelse til at tracke misbrug af indhold på platformen, og som bevissikring mod uretmæssige krænkelser i strid med ophavsrettighederne.

Betaling

Kunden betaler for dokumentet/abonnementet ved levering, som er straks efter kundens godkendelse af købet. Betalingen hæves på kundens kort umiddelbart efter kundens godkendelse af købet.

Abonnement

En abonnementsaftale med Dokumenter.dk løber for 12 måneder (årsabonnement) ad gangen fra tidspunktet for oprettelse af abonnementet.

Et årsabonnement er uopsigelig i en 12 måneders periode. Aftalen fornys automatisk årligt, medmindre den opsiges med et varsel på 4 uger forud for 12 måneders periodens udløb.

Opsigelse skal altid ske skriftligt til kontakt@dokumenter.dk eller via Kundens profil.

Abonnementet betales forud. Hvis Kunden har betalt med betalingskort er Dokumenter.dk berettiget til automatisk at trække aftalt betaling løbende hvert år. I modsat fald fremsender Dokumenter.dk faktura umiddelbart forud for hver ny periode. Såfremt betaling ikke sker rettidigt er Dokumenter.dk efter eget valg berettiget til enten at ophæve abonnementsaftalen og lukke for Kundens adgang til abonnementet og slette Kundes profil med tilhørende indhold eller opretholde abonnementet og kræve fortsat betaling.

Ved køb af abonnement er dokumenterne alene til eget brug. Kunden er på intet tidspunkt berettiget til at videredistribuere dokumenter/skabeloner, der er købt på www.dokumenter.dk.

Ved køb af abonnementstypen Professionel+, Revisor, Administrator og Privatrådgiver må dokumenterne/skabelonerne benyttes i Kundens rådgivningsvirksomhed i udfyldt stand og i rimeligt og sædvanligt omfang. Dokumenterne/skabelonerne må dog aldrig benyttes, idriftsættes eller på anden vis anvendes uudfyldte af Kundens kunder eller andre tredjeparter.

Kunden må alene anvende abonnementet i overensstemmelse med det antal licenser, som der er købt. Hvert Abonnement giver én personlig licens, medmindre andet er aftalt særskilt og skriftligt med Dokumenter.dk.

Dokumenter.dk tildeler Kunden en ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv og tidsbegrænset licens til anvendelse af Dokumenter.dk.

Ved brug af dokumenter/skabeloner ud over det rimelige og sædvanlige forbeholder Dokumenter.dk sig ret til at opkræve yderligere betaling.

Ved mistanke om misbrug af licenser vil Dokumenter.dk rette henvendelse til Kunden, og Dokumenter.dk forbeholder sig sin retsstilling i enhver henseende.

Personoplysninger

Når brugeren navigerer rundt på hjemmesiden, indsamles statistiske data. Du kan læse mere om persondatapolitik for Dokumenter.dk her: Information om vores behandling af personoplysninger (dokumenter.dk)

Brugernavn og adgangskode

Kunder, der ønsker at oprette en brugerprofil hos Dokumenter.dk tildeles et brugernavn og en adgangskode. Det er kundens ansvar at opbevare disse informationer betryggende. Kunden er bekendt med, at der undtagelsesvis kan være tekniske problemer på hjemmesiden, hvorved hjemmesiden er nede og således ikke virker, jf. i øvrigt “Forbehold” nedenfor.

Nyhedsbreve

Kunden kan vælge at tilmelde sig nyhedsbreve fra Dokumenter.dk. Abonnenter bliver automatisk tilmeldt nyhedsbrev til Dokumenter.dk, så abonnenten kan opdateres om ændringer og nye dokumenter.

Nyhedsbreve sendes via e-mail eller pr. almindelig post til den adresse, kunden har oplyst.

Kunden kan til enhver tid framelde sig nyhedsbreve igen.

Hotline

Dokumenter.dk er ikke et advokatfirma, men en brugervenlig, digital service, der udbyder juridiske dokumenter.

Vores Hotline står til rådighed med vejledning, hvis du har behov for praktisk vejledning om brug af vores dokumenter og platform.

Vores erfarne team sidder klar i Hotline på telefon 45 33 18 30 på hverdage klokken 9-15, og kan desuden altid nemt træffes på mail kontakt@dokumenter.dk. I ferieperioder kan der være begrænset åbningstid eller længere svartider.

Cookies

I forbindelse med log-in installeres en cookie på den enhed, kunden benytter. Dette sker udelukkende for at gøre det nemmere at logge ind igen senere samt for, at systemet kan huske, hvad kunden har i kurven, mens der navigeres rundt på platformen.

Du kan læse mere om vores cookies-politik her: Her kan du læse vores cookiepolitik. Læs mere her. (dokumenter.dk)

Tekniske krav til kunden

Dokumenterne leveres i Word, PDF og Excel-format.

Kunden indestår selv for at have det fornødne software til at kunne åbne og redigere det format af Word, PDF og Excel-format, som dokumenterne leveres i.

Priser

Alle priser er i danske kroner (DKK): Priser for Dokumenter Erhverv er ekskl. moms og priser for Dokumenter Privat er inkl. moms.

Vi modtager betaling fra følgende kort: Dankort, Visa/Dankort og de internationale betalingskort Eurocard/MasterCard, Visa, Visa Electron, JCB samt MobilePay.

Dokumenter.dk afholder det gebyr, der opkræves af Nets (PBS) i forbindelse med den enkelte transaktion.

Kunden afholder selv eventuelle gebyrer m.v. til egen kortudsteder.

Pengene bliver hævet på Kundens kort, når købet er gennemført.

Øvrige forhold

I forbindelse med Kundens køb på Dokumenter.dk accepterer Kunden samtidig, at Kunden vil blive kontaktet pr. mail af Trustpilot med opfordring til anmeldelse af Dokumenter.dk hos Trustpilot.

Ændring af priser og handelsbetingelser

De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af www.dokumenter.dk og kan til enhver tid og uden varsel ændres af Dokumenter.dk

Forbehold

Dokumenter.dk tager forbehold for tryk- og prisfejl.

Dokumenter.dk er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, tekniske problemer på hjemmesiden eller hos vores samarbejdspartnere, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for kontrol af Dokumenter.dk.

Det kan ikke garanteres, at kunden kan benytte downloadede filer på enhver enhed, og benyttelse vil altid forudsætte, at kunden er i besiddelse af software, der kan åbne/læse Word, PDF og Excel-filer.

Ansvarsfraskrivelse

Dokumenter.dk og dets indholdsleverandører (herunder SelskabsAdvokaterne) kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af dokumenter/skabeloner, herunder garanterer man ikke og indestår i intet tilfælde for,

– at dokumenter/skabeloner opfylder brugerens krav, forventninger og behov.

– at www.dokumenter.dk og de herpå tilgængeliggjorte dokumenter/skabeloner af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.

Dokumenter.dk og dets indholdsleverandører (herunder SelskabsAdvokaterne) er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved et dokument/skabelon eller som følge af brugen af et dokument/skabelon.

Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af Dokumenter.dk`s ydelser samt forlade platformen.

Indholdet af dokumenter/skabeloner kan ikke erstatte traditionel personlig og juridisk rådgivning.

Indhold, artikler og dokumenterne/skabelonerne tjener på platformen beskriver ikke udtømmende de udvalgte emner.

Det er væsentligt at præcisere, at der på denne platform ikke ydes juridisk rådgivning af nogen art. Såfremt en kunde ikke selv er i besiddelse af fornøden indsigt til at vurdere og/eller færdiggøre et dokument/skabelon, opfordres vedkommende til at søge juridisk bistand fra en advokat.

Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Dokumenter.dk. Dokumenter.dk påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos kunden, som følge af et foretaget download eller eventuelle vira m.v. i filen.

Download af dokumenter og skabeloner sker på brugerens eget initiativ og ansvar.

Download af et dokument /skabelon kan ikke sidestilles med konkret, individuel juridisk rådgivning ydet af en advokat. Såfremt Kunden er i tvivl om brugen af dokumenterne/skabelonerne, anbefaler vi, at kunden får en sådan verifikation hos en advokat.

Forsikring

Dokumenter.dk er forsikret hos HDI-Gerling Forsikring, CVR-nr. 20 30 04 34.

Klager og reklamationer

Såfremt en fil er beskadiget eller ikke virker, skal du reklamere inden rimelig tid. Reklamationsretten er 2 år såfremt køber er forbruger. Såfremt Kunden er erhvervsdrivende, skal der reklameres straks og altid senest inden for 8 dage fra køb. Retten til at reklamere over en beskadiget fil er begrænset til eventuelle oprindelige mangler.

Hvis du ønsker at reklamere, kan du henvende dig til:

Dokumenter.dk
CVR-nr. 27 70 12 72
Nymøllevej 50
2800 Kongens Lyngby

Tel: +45 45 33 18 30

E-mail: kontakt@dokumenter.dk

Lovvalg og værneting

Vores ydelser er i enhver henseende underlagt dansk ret, og eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.

Såfremt kunden er erhvervsdrivende, er værnetinget den danske retskreds, hvor Dokumenter.dk har sit hovedsæde. Dette er p.t. i Lyngby retskreds.

Med venlig hilsen

Dokumenter.dk