Tilføj til favoritter

Købstilbud vedrørende fast ejendom

Lav dit juridiske dokument online på få minutter! Du kan læse mere om dokumentet nedenfor og se introvideo under artiklen. Vi tilbyder gratis juridisk Hotline med 100% tilfredshedsgaranti.

Online skabelon til købstilbud vedrørende fast ejendom

Et købstilbud om fast ejendom fastsætter vilkårene for afgivelse af tilbud om køb af en ejendom. Hos Dokumenter.dk kan du nemt og sikkert lave et købstilbud.
Vores guide sikrer, at du kan afgive et skriftligt købstilbud, der indeholder alle vigtige vilkår – til en brøkdel af prisen hos en advokat. Når du har gennemført guiden, og betalt for dokumentet, modtager du et link til download i Word. Det gør det nemt at rette og tilføje oplysninger direkte i dokumentet.

Hvad er et købstilbud vedrørende fast ejendom?

Et købstilbud om fast ejendom er en skriftlig afgivelse af købstilbud fra køber til sælger.

I købstilbuddet beskrives de vilkår, som køber betinger købstilbuddet af, som eksempelvis ejendommens dokumenter herunder servitutter, lokalplaner, ejendomsdatarapport og BBR-meddelelse, jordforureningsattest mm.

Et købstilbud bør betinges af bankens og realkreditinstituttets godkendelse, hvis det skal finansieres, ligesom det bør betinges af købers rådgivers godkendelse, som er en advokat eller en byggekyndig rådgiver.

Skal du lave et købstilbud vedrørende fast ejendom?

Der er mange gode grunde til at lave et skriftligt købstilbud på en fast ejendom.

Med et skriftligt købstilbud fra køber kan sælger konkret forholde sig til, om han vil sælge til køber på de af køber angivne vilkår.

Samtidig er køber også bundet af sit skriftligt afgivne tilbud.

Det er væsentligt, at dit købstilbud afspejler de omstændigheder og forudsætninger, du ønsker at afgive købstilbud på, uanset om du har fundet en ejendom til salg hos en ejendomsmægler, eller der er tale om et privat køb.

Et skriftligt købstilbud skaber ro og forudsigelighed mellem køber og sælger, så der er klarhed over, hvilke vilkår køber har afgivet i sit købstilbud, og hvad de omfatter. Du undgår dermed unødige tvister og dyre advokatomkostninger.

Hvornår bør jeg afgive et købstilbud?

Du bør ikke afgive et købstilbud, før du fra sælger har modtaget følgende obligatoriske dokumenter:

– Tilstandsrapport. Sagkyndig gennemgang af ejendommen for skjulte fejl og mangler.

– Elsynsrapport. Sagkyndig gennemgang af de elektriske installationer for skjulte fejl og mangler.

– Tilbud om ejerskifteforsikring fra et af sælger valgt ejerskifteforsikringsselskab.

– Sælgers tilbud om betaling af halv ejerskifteforsikringspræmie fra tilbuddet.

Hvis du har afgivet et købstilbud uden at have modtaget ovenstående obligatoriske dokumenter, er handlen ikke omfattet af forbrugerbeskyttelsesreglerne i LFFE.

Hvad er LFFE?

LFFE er forkortelsen på den forbrugerbeskyttelseslov, der omfatter visse typer ejendomshandler, som giver køber og sælger større tryghed og sikkerhed i en ejendomshandel.

En ejendomshandel kan være omfattet af LFFE, når der er tale om køb af et hus, som sælger har anvendt til privatbeboelse, og handlen er mellem to privatpersoner.

Hvis handlen er omfattet af LFFE, er sælger fritaget for det 10-årige hæftelsesansvar for skjulte fejl og mangler.

Er handlen omfattet af LFFE, kan køber vælge at tegne en ejerskifteforsikring, så køber kan rette eventuelle krav om skjulte fejl og mangler over for ejerskifteforsikringen i stedet.

Fordelen ved at tegne en ejerskifteforsikring er, at køber får sikkerhed for dækning af skjulte fejl og mangler, som er omfattet af forsikringens dækningsberettigede skader.

Uden LFFE

En handel er ikke omfattet af LFFE, hvis handlen drejer sig om en lejlighed, en ubebygget grund, eller hvis køber har et indgående kendskab til ejendommens stand. Køber anses for at have et indgående kendskab, hvis køber f.eks. er tidligere lejer af ejendommen.

Det er sjældent, at der udarbejdes en tilstandsrapport i handler af ejerlejligheder. Det skyldes, at tilstandsrapporten vil skulle omfatte hele ejendommen og ikke kun den enkelte lejlighed.

Kan handlen ikke omfattes af LFFE, kan køber afgive et velovervejet købstilbud med de nødvendige forbehold for godkendelse.

Dokumenter.dks intelligente skabelon guider dig sikkert igennem de dokumenter og oplysninger, som I skal forholde jer til i forbindelse med en ejendomshandel.

Hvad indeholder et købstilbud vedrørende fast ejendom?

 • Parterne (køber og sælger)
 • Ejendommens adresse
 • Matrikelnummer og ejerlav
 • Dato for afgivelse af købstilbuddet
 • Den tilbudte købspris
 • Oplysning om, hvilke dokumenter og vilkår købstilbuddet er givet med forbehold for
 • Advokatforbehold
 • Datoen for udløbet af advokatforbehold
 • Købers underskrift

Hvordan bliver købstilbuddet gyldigt?

Et købstilbud kan afgives mundtligt. Mundtlige aftaler er bindende, men svære at bevise for både sælger og køber.

Dokumenter.dk anbefaler, at et købstilbud afgives skriftligt, så der ikke er tvivl om hverken pris eller vilkår for købers tilbud om købet.

Vi anbefaler, at et købstilbud om fast ejendom underskrives af køber enten ved almindelig underskrift eller ved digital signering.

Du kan nemt underskrive købstilbuddet digitalt via Dokumenter.dk. På den måde har du som køber dokumentation for, hvornår købstilbuddet er afgivet. Sælger kvitterer for tilbuddet med en accept i form af en købsaftale på vilkårene. Sælger er ikke forpligtet til at acceptere eller til at afslå dit købstilbud.

Kan jeg gemme undervejs og tilføje oplysninger senere?

Ja. Udkast kan gemmes og redigeres i skyen. Du skal oprette en profil først. Det er gratis.

Sådan gør du, når du vil gemme undervejs:

 1. Vælg Profil og opret din brugerkonto
 2. Vælg dokument og følg dokumentguiden
 3. Vælg “Gem udkast og færdiggør senere”
 4. Vælg ”Gem guide” og navngiv dit udkast
 5. Vælg ”Start dokumentguide” for justering af det gemte udkast

Så enkelt er det. Du kan tilgå gemte udkast med din profil fra alle enheder. Alle færdige dokumenter gemmes i “Mit arkiv”

Købstilbuddet er udarbejdet af advokat Mette Beck Kofoed, der til hverdag håndterer mange ejendomshandler for både købere og sælgere. Mette er derudover specialist inden for familie- og arveretten og rådgiver dagligt klienter om privatretlige juridiske udfordringer.

Udarbejdet af
Mette Beck Kofoed Advokat PrivatretsAdvokaterne Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Købstilbuddet indeholder bl.a.
 1. Angivelse af parterne (køber og sælger)
 2. Ejendommens adresse
 3. Matrikelnummer og ejerlav
 4. Dato for afgivelse af købstilbuddet
 5. Den tilbudte købspris
 6. Oplysning om, hvilke dokumenter og vilkår købstilbuddet er givet med forbehold for
 7. Advokatforbehold
 8. Datoen for udløbet af advokatforbehold