Tilføj til favoritter

Overdragelsesaftale Andelsbolig

Lav hurtigt og sikkert et andelsbevis på få minutter. Et andelsbevis er et skriftligt bevis for ejerskabet af en andelsbolig, der beskriver andelshaverens ret til at råde over en bolig i en andelsboligforening. Et andelsbevis er et formelt lovkrav.

Få ubegrænset adgang fra 9 kr. pr. dag | Book demo

Overdragelsesaftale for andelsbolig

Overdragelse af en andelsbolig er en proces, hvor en andelsboligejer sælger sin ret til at bebo en andelsbolig til en ny køber.

Når du overdrager en andelsbolig skal du udarbejde en overdragelsesaftale.

Hvad er en andelsbolig

En andelsbolig er en boligform, hvor man ejer en andel af en ejendom i stedet for at have en individuel ejendomsret til sin bolig.

Andelsboliger findes typisk i større ejendomme, hvor flere boliger er samlet under en fælles ejendomsret. Hver andelshaver ejer en andel af ejendommen, som typisk svarer til størrelsen på den pågældende bolig. Andelshaverne har dermed fælles ansvar for vedligeholdelse af ejendommen, og beslutninger omkring fx større renoveringer eller lignende træffes af andelsforeningen som helhed.

Andelsboliger er ofte billigere at købe end traditionelle ejerboliger, men samtidig er der ofte restriktioner på fx mulighederne for at udleje boligen eller sælge sin andel. Der kan også være visse krav til, hvordan man kan bruge sin bolig, da man er en del af en fælles ejendom.

Overdragelse af andelsbolig

Overdragelse af en andelsbolig er en proces, hvor en andelsboligejer sælger sin andelsbolig til en ny køber. Processen involverer normalt både juridiske, økonomiske og praktiske overvejelser, og det er vigtigt for både sælger og køber at forstå de forskellige trin i processen.

Når du overdrager en andelsbolig, så sælger du i princippet ikke en ejendom, men alene retten til at bebo og råde over en bestemt del af en større ejendom. En andelsbolig ejes nemlig af andelsboligforening, og medlemmerne af andelsboligforeningen har ret til at bebo en bestemt bolig i ejendommen. Andelsboligejeren betaler normalt en månedlig ydelse til foreningen, som dækker fællesudgifter som vedligeholdelse af bygningen og grunden, forsikring og eventuelle lån.

Når en andelsboligejer ønsker at sælge sin andelsbolig, er der flere trin, der skal følges. Først skal sælgeren finde en køber til boligen. Dette kan ske gennem en ejendomsmægler eller ved at annoncere på forskellige boligsider. Når en køber er fundet, skal der indgås en købsaftale mellem sælger og køber.

Købsaftale vedrørende andelsbolig

Købsaftalen vedrørende overdragelsen af andelsboligen skal indeholde oplysninger om boligens pris, eventuelle mangler og forbehold, og hvordan betalingen skal ske. Det er vigtigt, at købsaftalen er så detaljeret som muligt for at undgå misforståelser og konflikter senere i processen.

Herefter skal køberen godkendes af andelsboligforeningen. Dette indebærer normalt en økonomisk vurdering af køberens evne til at betale den månedlige ydelse og eventuelle lån. Andelsboligforeningen kan også kræve en personlig fremvisning af køberen, inden godkendelsen kan gives.

Når køberen er godkendt, kan handlen gennemføres.

Værdien af en andelsbolig

Det fremgår af andelsboligloven, at der ved overdragelse af en andel i en andelsboligforening, hvor der til andelen er knyttet retten til en bolig, må prisen ikke overstige, hvad værdien af andelen i foreningens formue, forbedringer i lejligheden og dens vedligeholdelsesstand med rimelighed kan betinge.

Ved opgørelsen af foreningens formue ansættes ejendommen til en af de i andelsboligloven nævnte værdier, der ikke må overskrides ved opgørelsen af værdien af andelen i foreningens formue, dog skal værdien af ejendommen i de første 2 år efter andelsboligforeningens stiftelse ansættes efter særlige regler, når en andelsboligforening er stiftet ved erhvervelse af en udlejningsejendom.

a) Anskaffelsesprisen.

b) Den kontante handelsværdi som udlejningsejendom på grundlag af en vurdering, der ikke må være ældre end 18 måneder, og som er foretaget af en valuar med indsigt i prisfastsættelsen og markedsudviklingen for udlejningsejendomme.

c) Den senest ansatte ejendomsværdi med eventuelle reguleringer efter § 3 A i lov om vurdering af landets faste ejendomme.

Godkendelse af bestyrelsen

Køberen af en andelsbolig skal godkendes af bestyrelsen for andelsboligforeningen inden køberen kan opnå ret til andelsboligen og modtage sit andelsbevis.

Aftalen mellem en sælger og en køber af en andelsbolig skal forelægges bestyrelsen til godkendelse. Bestyrelsen kan forlange den aftalte pris nedsat og en eventuel overpris tilbagebetalt, såfremt prisen overstiger, hvad der er tilladt.

Overdragelsessummen indbetales til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender hos den fraflyttede andelshaver udbetaler resten til den fraflyttede andelshaver og eventuelle andre rettighedshavere. Inden afregning skal andelsboligforeningen undersøge, om der i andelsboligbogen er tinglyst rettigheder over andelen.

Integration til Unik Bolig – spar 90% af tiden

Dokumenter.dk er integreret med Unik Bolig, så alle dine data fra Unik Bolig automatisk indflettes direkte i dine dokumenter, når du bruger Dokumenter.dk.

Fra Unik Bolig kan du hente alle dine relevante oplysninger om boligforeningen, herunder oplysninger om bestyrelsesmedlemmer, andelshavere, lejemål, regnskabssår, revisor, administrator, vicevært samt andre vigtige forhold.

Når du udarbejder et dokument via Dokumenter.dk journaliseres dokumentet automatisk i Unik Bolig, så du som ejendomsadministrator har al kommunikation og dokumentation samlet i dit sagssystem.

Vores platform sikrer, at tidskrævende rutinearbejde og dokumentation i forbindelse med ejendomsadministration effektivt og smidigt kan håndteres digitalt og på få minutter.

Udarbejdet af
Simon Trolle Markussen Advokat og juridisk direktør Dokumenter.dk Kontaktinformation Telefon: 45331830 sm@dokumenter.dk

Den intuitive platform med direkte integration og journalisering til UNIK Bolig sikrer en enkel og effektiv opgaveløsning uden manuelle fejl.

Digitalt juridisk værktøj til ejendomsadministratorer

Dokumenter.dk er en standard brancheløsning for ejendomsadministratorer. Ejendomsadministratorer og professionelle rådgivere får med Dokumenter.dk adgang til et komplet og ajourført dokumentbibliotek af standarddokumenter inden for ejendomsadministration, boligforeninger og lejeret.

Standard brancheløsning

Dokumenterne er udviklet i tæt samarbejde med landets førende ejendomsadministratorer og ajourføres løbende, så de opfylder gældende lovkrav og branchestandarder.

 • Dokumenter.dk er jura integreret med brugervenlig teknologi, så du nemt kan udarbejde juridiske dokumenter på få minutter.
 • Dokumenter.dk er branchegodkendt af Danske Advokater, og benyttes af mere end 2000 professionelle brugere.
 • Dokumenter.dk ajourføres af erfarne advokater, der bruger de samme dokumenter i egen praksis.

Vi har automatiseret den rutineprægede del af ejendomsadministratorens arbejde, så du kan spare tid og penge samt undgå manuelle fejl.

Priser & ubegrænset adgang

Du kan købe dokumenter enkeltvist eller du kan få ubegrænset adgang med vores attraktive og skræddersyet abonnement til ejendomsadministration for kun 3.125 kr. per år per bruger. Det er mindre end 9 kr. om dagen.

Administrator abonnementet indeholder alle relevante dokumenter, herunder generalforsamlinger, vedtægter, husorden, påkravsskrivelser, overdragelse af andelsbolig, indkaldelse til generalforsamlinger, erhvervslejekontrakt, afståelse, viceværtkontrakt og andre standardskrivelser.

Læs mere her

Dokumenter.dk leverer ajourført dokumentkvalitet, der er skræddersyet til ejendomsadministration. Vi har udviklet brancheløsningen i tæt samarbejde med landets førende ejendomsadministratorer og Unik Bolig for at sikre en effektiv og kvalitetssikret udarbejdelse af juridiske dokumenter | Simon Trolle Markussen, Advokat og juridisk direktør, Dokumenter.dk

Overdragelesaftalen indeholder
 1. Angivelse af køber og sælger
 2. Pris

Ofte stillede spørgsmål
 • Tilbyder I abonnement?

  Ja. Vi tilbyder markedets mest attraktive abonnement med ubegrænset adgang til samtlige dokumenter og kontrakter 24/7 – inklusive gratis adgang til vores juridiske Hotline.

  Dokumenter.dk samarbejder med Danske Advokater og tilbyder medlemsrabat på abonnement.

  Kontakt os idag på telefon 45331830 eller mail: kontakt@dokumenter.dk for at høre mere om abonnement og mulighed for skræddersyet enterpriseløsning.

 • Kan jeg rette i dokumentet bagefter?

  Ja. Dokumenter.dk leverer altid dit dokument i Word-format. Du kan nemt finde og redigere i dit færdige dokument uden at skulle spørge os først, hvis du har oprettet en brugerprofil.

  Sådan gør du, hvis du vil kunne gemme og redigere i dit dokument
  1. Vælg Profil og opret din brugerkonto
  2. Vælg dokument – færdiggør dokumentguiden – betal for dokumentet.
  3. Alle dine færdige og betalte dokumenter gemmes automatisk i “Mit arkiv.”
  4. Du finder dem i “Mit arkiv,” når du er logget ind på din brugerkonto.
  5. Hvis du vælger at downloade dokument i Word (DOCX), kan du nu tilføje og ændre direkte i Word-dokumentet på din enhed.
  6. Husk, at et færdigt Word-dokument, du efterfølgende tilretter på din enhed, kun er tilgængeligt i denne Word-version på din valgte enhed.

  Husk: Du kan altid gemme et dokumentudkast til senere færdiggørelse på Dokumenter.dk. Se mere under: “Kan jeg gemme mit dokument undervejs?”

 • Hvorfor har I ikke det dokument, jeg søgte?

  Dokumenter.dk har et stort bagkatalog af juridiske skabeloner, der løbende ajourføres, kodes og tilføjes til det digitale dokumentbibliotek af vores faglige redaktører. Kontakt os, hvis du ikke kan finde det dokument, du søger. Vi kan i praksis hjælpe med langt det meste idag. Kontakt os på mail kontakt@dokumenter.dk eller telefon 45331830.