Tilføj til favoritter

Regulering af lejen pga. stigning i skatter og afgifter

Udarbejd et brev til lejerne med en varsling om regulering af lejen som følge af stigning i skatter og afgifter. Skabelonen gør det nemt for dig som udlejer at varsle lejestigning, og sikrer dig samtidig, at din varsling indeholder de nødvendige oplysninger for at være gyldig.

Varsling af lejeforhøjelse som følge af stigning i skatter og afgifter

Skabelonen gør det nemt for dig som udlejer at varsle lejestigning som følge af stigning i skatter og afgifter, og sikrer dig samtidig, at din varsling indeholder de nødvendige oplysninger for at være gyldig.

Har udlejer ret til at kræve betaling for skatter og afgifter?

Udlejers ret til at kræve betaling for ejendomsskat, afgifter til vand, el, renovation, kloak, skorstensfejning, energimærkning samt eftersyn, kontrol og vedligeholdelse af tekniske anlæg er reguleret i lejelovens §§ 46-47 og erhvervslejelovens §§ 10-11.

Hvis det er aftalt, at lejer, ud over lejen, skal betale for skatter og afgifter, kan udlejer kræve en eventuel stigning af beløbene betalt af lejer. Dette vil ske som en lejeforhøjelse. Lejeforhøjelsen kan ske, uanset om det er aftalt, at lejekontrakten er uopsigelig.

Hvornår skal lejeforhøjelse varsles?

Udlejer skal give lejer et varsel på 3 måneder før lejeforhøjelsen træder i kraft.

Lejeforhøjelsen kan dog kræves med virkning fra det tidspunkt, hvor ejendommen er blevet pålagt udgiften, hvis varslingen om lejeforhøjelsen fremsendes senest 5 måneder efter dette tidspunkt; udlejer kan bare tidligst kræve betaling heraf 3 måneder efter fremsendt varsel.

Hvordan skal lejeforhøjelsen varsles?

Der gælder særlige formelle krav til varslingens indhold efter lejelovens §§ 46-47 og erhvervslejelovens §§ 10-11.

Hvis udlejer ønsker at varsle lejeforhøjelse som følge af stigning i ejendommens skatter og afgifter, skal kravet fremsættes skriftligt og indeholde en beregning af, hvorledes ændringen af lejen fremkommer, samt oplysninger om lejerens adgang til at gøre indsigelse.

Indeholder kravet ikke disse oplysninger, er det ugyldigt, og udlejer kan således ikke på dette tidspunkt kræve en lejeforhøjelse som følge af de øgede skatter og afgifter.

Kan lejer gøre indsigelse om varsling om lejeforhøjelse som følge af stigning i skatter og afgifter?

Hvis lejer ikke er enig i udlejers varsling af lejeforhøjelse, kan lejer gøre indsigelse indtil 6 uger efter, at varslingen er kommet frem til lejer. Lejers indsigelse skal være skriftlig, og angive hvilke punkter som lejer ikke kan godkende.

Hvad skal udlejer gøre, hvis lejer gør indsigelse?

Hvis lejer gør indsigelse mod varslingen af lejeforhøjelse, skal udlejer indbringe sagen for Huslejenævnet senest 6 uger efter lejefristens udløb, hvis udlejer vil fastholde kravet om lejeforhøjelse.

Hvis udlejer ikke gør dette, vil lejen fortsætte på samme niveau som før varslingen.

Kan udlejer regulere depositummet, hvis skatter og afgifter stiger?

Hvis det er aftalt i lejekontrakten, at depositummet til enhver tid skal svare til f.eks. 3 måneders gældende leje, kan udlejer kræve, at lejer indbetaler differencen.

Dokumenter.dk anbefaler, at udlejer samtidig med varslingen om lejeforhøjelse, varsler regulering af depositummet.

Kan reglerne om skatter og afgifter fraviges?

Det kan gyldigt aftales i lejekontrakten, at lejer enten ikke skal betale for skatter og afgifter, eller at lejen ikke kan stige selvom udgifterne til skatter og afgifter forøges.

Hvad sker der, hvis udgifterne til skatter og afgifter falder?

Hvis udgifterne til skatter og afgifter falder, skal udlejer tilsvarende varsle en lejenedsættelse. Udlejer må ikke opkræve lejer mere i skatter og afgifter, end de faktiske udgifter udlejer selv har på ejendommen.

Hvem har udarbejdet brevet til lejerne på Dokumenter.dk?

Brevet til lejerne med varsling om regulering af lejen som følge af stigning i skatter og afgifter er udarbejdet af Mathias Tegen og Synne Høj Nørgaard.

Mathias og Synne er advokater med speciale i fast ejendom og har omfattende erfaring indenfor boliglejeret, erhvervslejeret og transaktioner.

Mathias og Synne arbejder til dagligt hos advokatfirmaet Donatzky & Partnere i København.

Udarbejdet af
Mathias Tegen Advokat, Partner Donatzky & Partnere Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk
Synne Høj Nørgaard Advokat Donatzky & Partnere Kontaktinformation Telefon: 33 11 10 10 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Start dokumentguide
Varslingen om lejeforhøjelse indeholder
  1. Angivelse af lejer
  2. Angivelse af lejemålet
  3. Skriftlig varsling af lejeforhøjelsen
  4. Angivelse af hvornår forhøjelsen træder i kraft
  5. Bilag med specifikation og beregning af relevante skatter og afgifter
  6. Oplysning om lejers mulighed for at gøre indsigelse