Tilføj til favoritter

Regulering af lejen pga. stigning i skatter og afgifter

Lav dit juridiske dokument online på få minutter! Du kan læse mere om dokumentet nedenfor og se introvideo under artiklen. Vi tilbyder gratis juridisk Hotline med 100% tilfredshedsgaranti

Skabelon til varsling af lejeforhøjelse pga. stigning i skatter og afgifter

Denne skabelon kan bruges, når udlejer ønsker at varsle lejeforhøjelse som følge af, at der er sket en stigning i ejendommens skatter og afgifter. Skabelonen gør det nemt for dig som udlejer at varsle lejestigning, og samtidig sikre dig, at din varsling indeholder de nødvendige oplysninger for at være gyldig.

Hvad er skatter og afgifter?

Det er de ejendomsskatter og de afgifter der påhviler ejendommen som erhvervslejemålet er beliggende i. I erhvervslejekontrakten kan det aftales, at lejer skal være med til at betale for disse udgifter.

Har udlejer ret til at kræve betaling for skatter og afgifter?

Ja. Hvis det er aftalt mellem lejer og udlejer, at der ud over lejen skal betales for skatter og afgifter kan udlejer kræve betaling herfor. Ved en stigning i skatter og afgifter kan udleje kræve stigningen betalt af lejer. Dette vil ske som en lejeforhøjelse. Lejeforhøjelsen kan ske uanset om, det er aftalt, at erhvervslejekontrakten er uopsigelig.

Hvilke regler gælder omkring skatter og afgifter?

 • 10 og § 11 i erhvervslejeloven omhandler udlejers ret til at kræve betaling for ejendomsskat, afgifter til vand, el, renovation, kloak, skorstensfejning, energimærkning samt eftersyn, kontrol og vedligeholdelse af tekniske anlæg.

Hvordan varsles lejeforhøjelse pga. stigning i skatter og afgifter?

Med Dokumenter.dk’s skabelon kan du nemt varsle lejeforhøjelse som følge af en stigning i skatter og afgifter. Vores skabelon guider dig igennem, så du har alle relevante informationer med. På den måde sikrer du dig, at varslingen lever op til kravene i erhvervslejeloven og er gyldig.

Hvad skal varslingen indeholde?

Varslingen skal indeholde følgende for at være gyldig:

 • Varslingen skal være skriftlig
 • Varslingen skal indeholde en beregning af den årlige lejeforhøjelse
 • Varslingen skal indeholde oplysning om, at lejer har mulighed for at gøre indsigelse
 • Varslingen skal angive hvornår lejeforhøjelsen træder i kraft fra

Hvor langt varsel skal du give lejer?

Du skal give lejer et varsel på 3 måneder før lejeforhøjelsen træder i kraft.

Hvornår kan lejeforhøjelsen kræves fra?

Lejeforhøjelsen kan kræves med virkning fra det tidspunkt, hvor din ejendom er blevet pålagt udgiften, hvis din varsling om lejeforhøjelse fremsendes senest 5 måneder efter dette tidspunkt.

Hvordan skal varslingen fremsendes?

Dokumenter.dk anbefaler, at varslingen fremsendes som:

 • Anbefalet quickbrev
 • Som brev med afleveringsattest
 • Som e-mail med kvittering
 • Eller som brev der overbringes hvor lejer kvitterer for modtagelsen

Kan lejer gøre indsigelse til varsling om lejeforhøjelse pga. stigning i skatter og afgifter?

Ja. Hvis lejer ikke er enig, skal lejer gøre indsigelse senest 6 uger efter, at din varsling er kommet frem til lejer. Lejers indsigelse skal være skriftlig, og angive hvilke punkter som lejer ikke kan godkende.

Hvad gør du, hvis lejer gør indsigelse?

Hvis lejer gør indsigelse, skal du som udlejer anlægge sag ved boligretten senest 6 uger efter lejerfristens udløb, hvis du vil fastholde dit krav om lejeforhøjelse. Hvis du ikke gør dette, vil lejen fortsætte på samme niveau som før varslingen.

Kan jeg regulere depositummet, hvis skatter og afgifter stiger?

Ja. Hvis det er aftalt i erhvervslejekontrakten, at depositummet til enhver tid skal svare til f.eks. 6 måneders gældende leje, kan du kræve, at lejer indbetaler differencen.

Dokumenter.dk anbefaler, at du samtidig med varslingen om lejeforhøjelse, varsler regulering af depositummet. Det er naturligvis muligt at gøre dette i vores skabelon.

Kan reglerne om skatter og afgifter fraviges?

Ja. Det kan gyldigt aftales i erhvervslejekontrakten, at lejer enten ikke skal betale for skatter og afgifter, eller at lejen ikke kan stige selvom udgifterne til skatter og afgifter forøges.

Hvad sker der, hvis udgifterne til skatter og afgifter falder?

Hvis udgifterne til skatter og afgifter falder, skal du som udlejer tilsvarende varsle en lejenedsættelse. Du må ikke opkræve lejer mere i skatter og afgifter, end de faktiske udgifter, som du selv har på ejendommen.

Udarbejdet af
Dokumenter.dk Dokumenter.dk Kontaktinformation Telefon: 45 33 18 30 kontakt@dokumenter.dk

Vær færdig på 5 minutter

1. Fuldfør guiden

2. Modtag dokument

3. Kvalitetsstemplet af Advokater

Varslingen om lejeforhøjelse indeholder
 1. Angivelse af lejer
 2. Angivelse af lejemålet
 3. Skriftlig varsling af lejeforhøjelsen
 4. Angivelse af hvornår forhøjelsen træder i kraft
 5. Bilag med specifikation og beregning af relevante skatter og afgifter
 6. Oplysning om lejers mulighed for at gøre indsigelse