Trustpilot

Øvrige selskabsformer

De mest almindelige selskabsformer er anpartsselskabet (ApS) og aktieselskabet (A/S), men Dokumenter.dk har tillige udviklet standardkontrakter og aftalesæt for øvrige selskabsformer, herunder f.eks. et interessentselskab - også kaldet et I/S. Nedenfor kan du læse mere om de forskellige selskabsformer og se en oversigt over de forskellige skabeloner, som Dokumenter.dk tilbyder inden for de respektive selskabsformer.

I/S

Et interessentskab er et forretningssamvirke mellem to eller flere personer. Det anbefales, at deltagerne i et interessentskab opretter en skriftlig I/S kontrakt ( interessentskabkontrakt ).

Nedenfor er standardkontrakter kan hjælpe jer i forbindelse med forhandlingerne om opstart af et I/S og regulering af ejerforholdene.

Såfremt du/I kommer i tvivl anbefales det, at du/I kontakter en advokat for at få bistand til udarbejdelse af interessentskabskontrakten.