Trustpilot

Stiftelse / opstart af A/S

Nedenfor ses skabeloner til brug for stiftelse af et A/S.

Skabelonerne indeholder stiftelsesdokument med tilhørende vedtægter for pågældende aktieselskab. Du får ALT, hvad der behøves til stiftelse af selskabet - det eneste, du skal, er at anmelde registreringen til Erhvervsstyrelsen.

Dokumenterne er udarbejdet i Word-skabeloner, således at de nemt kan tilrettes.

De udførlige skabeloner er udarbejdet af advokat Troels Wenzel Østergaard, som har speciale i selskabsret og erhvervsret.