Trustpilot

A/S

Den mest karakteristiske egenskab ved et aktieselskab er, at det er selskabet - og ikke dets ejere - der som en selvstændig juridisk person kan blive forpligtet over for omverdenen.

Et selskab hæfter således begrænset, nemlig med den formue, der er oparbejdet i selskabet, altså aktiekapitalen med tillæg af frie reserver (egenkapital).

Vi håber, at nedenstående skabeloner kan hjælpe jer i arbejdet.

 Pris med moms 

Bestyrelseskontrakt

DKK 375,00Læs mere

Ejeraftale (aktionæroverenskomst) mellem 2 ejere af et A/S

DKK 475,00Læs mere

Ejeraftale (aktionæroverenskomst) mellem 3 ejere af et A/S

DKK 475,00Læs mere

Ejerbevis (Aktiebrev)

DKK 75,00Læs mere

Ejerbog for et A/S - fortegnelse over kapitalejere (aktionærer)

DKK 80,00Læs mere

Firmaprotokol for et A/S

DKK 40,00Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i et A/S

DKK 420,00Læs mere

Iværksætter - Abonnement

DKK 1.250,00Læs mere

Omdannelse af ApS til A/S

DKK 475,00Læs mere

Referat - ekstraordinær generalforsamling i et A/S - adresseændring og ændring af hjemsted

DKK 120,00Læs mere

Referat - ekstraordinær generalforsamling i et A/S - kapitalforhøjelse

DKK 200,00Læs mere

Referat - ekstraordinær generalforsamling i et A/S - rettet kapitalforhøjelse

DKK 200,00Læs mere

Referat - ekstraordinær generalforsamling i et A/S - ændring / ombytning af selskabets navn og binavn

DKK 120,00Læs mere

Referat - ekstraordinær generalforsamling i et A/S - ændríng af selskabets ledelse

DKK 120,00Læs mere

Referat - ekstraordinær generalforsamling i et A/S - ændring af selskabets regnskabsår

DKK 120,00Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling i et A/S

DKK 120,00Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling i et A/S - fravalg af revision

DKK 120,00Læs mere

Shareholders Agreement A/S

DKK 675,00Læs mere

Skattefri anpartsombytning

DKK 875,00Læs mere

Stiftelse - A/S - en ejer

DKK 575,00Læs mere

Stiftelse - A/S - flere ejere

DKK 575,00Læs mere

Vedtægter for A/S engelsk

DKK 675,00Læs mere

Vedtægter for et A/S

DKK 375,00Læs mere

Vestingklausul

DKK 150,00Læs mere