Trustpilot

Ansatte

Nedenfor ses en række standardkontrakter til regulering af ansættelsesforholdet mellem virksomheden og dens medarbejdere. De forskellige standarddokumenter giver dig mulighed for at vælge den skabelon, som passer bedst til den konkrete situation.

 Pris med moms 

Aftale om afholdelse af ferie på forskud

DKK 195,00Læs mere

Ansættelseskontrakt - funktionær (uden konkurrence-/kundeklausul)

DKK 195,00Læs mere

Ansættelseskontrakt - funktionær med konkurrence-/kundeklausul

DKK 375,00Læs mere

Ansættelseskontrakt - ikke-funktionær - timelønnet

DKK 195,00Læs mere

Ansættelseskontrakt - opgavebegrænset (funktionær)

DKK 375,00Læs mere

Ansættelseskontrakt - provisionsaflønnet sælger

DKK 375,00Læs mere

Ansættelseskontrakt - rengøring

DKK 195,00Læs mere

Ansættelseskontrakt - tidsbegrænset (funktionær)

DKK 375,00Læs mere

Ansættelseskontrakt på engelsk - funktionær - med kunde- og konkurrenceklausul

DKK 675,00Læs mere

Bortvisning af medarbejder

DKK 150,00Læs mere

Bortvisning af medarbejder - på engelsk

DKK 250,00Læs mere

Brev - Lønregulering

DKK 75,00Læs mere

Brev til medarbejder om friattest (lægeerklæring)

DKK 125,00Læs mere

Brev til medarbejder om friattest (lægeerklæring) - på engelsk

DKK 125,00Læs mere

Direktørkontrakt - ApS - ejer selv

DKK 375,00Læs mere

Direktørkontrakt - direktør som anmeldes til Erhvervsstyrelsen

DKK 395,00Læs mere

Direktørkontrakt - i ApS uden bestyrelse - ejer selv / Service Agreement - in an ApS without Board of Directors - owns, himself

DKK 500,00Læs mere

Direktørkontrakt - i ApS uden bestyrelse - ejer selv / Service Agreement - in an ApS without Board of Directors - owns, himself - dansk og engelsk

DKK 500,00Læs mere

Direktørkontrakt på engelsk - ApS uden bestyrelse - ejer selv

DKK 500,00Læs mere

Direktørkontrakt på engelsk - Selskab med bestyrelse

DKK 500,00Læs mere

Filialfuldmagt - Power of Attorney - branch in Denmark

DKK 120,00Læs mere

Firmabil - aftale

DKK 175,00Læs mere

Fratrædelsesaftale

DKK 475,00Læs mere

Frivillig aftale om lønnedsættelse

DKK 200,00Læs mere

Funktionærs opsigelse til arbejdsgiver

DKK 40,00Læs mere

GDPR – Persondatapolitik til jobansøgere

DKK 195,00Læs mere

GDPR - Persondatapolitik til medarbejdere

DKK 200,00Læs mere

Handlingsplan mod krænkende handlinger, herunder seksuel chikane og mobning

DKK 350,00Læs mere

Kunde- og konkurrenceklausul

DKK 195,00Læs mere

Medarbejder på barsel - far

DKK 375,00Læs mere

Medarbejder på barsel - mor

DKK 375,00Læs mere

Opsigelse af funktionær

DKK 175,00Læs mere

Opsigelse af funktionær - på engelsk

DKK 275,00Læs mere

Opsigelse af ikke-funktionær

DKK 150,00Læs mere

Opsigelse af ikke-funktionær - på engelsk

DKK 250,00Læs mere

Partnerkontrakt til medejer

DKK 395,00Læs mere

Personalehåndbog

DKK 375,00Læs mere

Project Employment

DKK 475,00Læs mere

Projektansættelse

DKK 375,00Læs mere

Projektansættelse / Project Employment - dansk og engelsk

DKK 475,00Læs mere

Rygepolitik

DKK 125,00Læs mere

Supplerende formuleringer - opsigelse/suspension/fritstilling

DKK 100,00Læs mere

Tillæg til ansættelseskontrakt

DKK 120,00Læs mere

Tillægsbestemmelse - ejerskab til immaterielle aktiver

DKK 80,00Læs mere

Uddannelsesklausul

DKK 250,00Læs mere

Varsling af bortvisning - manglende friattest

DKK 150,00Læs mere

Varsling af bortvisning - væsentlig misligholdelse

DKK 150,00Læs mere

Varsling af bortvisning af medarbejder - væsentlig misligholdelse - på engelsk

DKK 200,00Læs mere

Varsling om bortvisning af medarbejder - manglende modtagelse af friattest - på engelsk

DKK 150,00Læs mere

Vestingklausul

DKK 150,00Læs mere