Trustpilot

Testamente mellem ægtefæller med fællesbørn og særbørn hos én ægtefælle - særbarn arver mindst muligt

Beskrivelse
Køb dokument
250,00 DKK
Pris med moms

"Dine børn, mine og vores børn..." Denne familiestruktur er efterhånden almindelig og behovet for at ægtefællerne træffer særlige bestemmelser omkring arvens fordeling bliver tilsvarende større. 

Ofte er ønsket og behovet der for, at ægtefællerne kan tilgodese den længstlevende af dem mest muligt. Børnene - uanset om det er fælles- eller særbørn, skal derfor ofte vente på at få "den store" arv, til længstlevende er gået bort. 

I nogle familier er der derudover ønske om, at et særbarns arv skal begrænset mest muligt. Det kan være fordi der ikke har været kontakt med særbarnet i gennem en længere årrække eller måske aldrig, og ægtefællerne derfor ikke ønsker, at deres arv skal tilfalde dette barn. Hensynet kan f.eks. også være, at særbarnet står til at skulle modtage så stor en arv fra sin anden forældre, at ægtefællernes fællesbørn ønskes tilgodeset i større grad her. 

Et særbarn har - uanset hvor stor en del af den "nye" familie, særbarnet er - ret til tvangsarv efter sine forældre. Med et testamente, kan tvangsarvelodden begrænset væsentligt.  

Denne skabelon indeholder et testamente, som regulerer forholdet mellem ægtefæller, som både har fællesbørn, og hvor der ligeledes er særbørn hos én af ægtefællerne.

Testamentet lægger op til, at længstlevende ægtefælle arver mest muligt, og at særbarnet arver mindst muligt.

Dokumentet leveres i en Word-skabelon, således at det nemt kan tilrettes.

Når du opretter testamentet, kan du i skabelonen vælge, om længstlevende frit skal have mulighed for at ændre bestemmelserne efter førstafdødes død, eller om testamentet ikke skal kunne ændres efter førstafdødes død.

Testamentet skal underskrives hos notaren, som holder til ved retten. Du kan finde hvilken retskreds I tilhører her.