Hvad er et børnetestamente

Et børnetestamente er en skriftlig tilkendegivelse af, hvem man som forældre anser for at være den bedste person til at få forældremyndigheden over ens børn, hvis man dør, mens børnene endnu er umyndige.

Udarbejdet af Mette Beck Kofoed

Børnetestamente

Beslutningen om, hvem der skal have forældremyndigheden, ligger hos Familieretshuset, og man kan som forældre ikke selv bestemme, hvad der skal ske.

Men med et børnetestamente har forældrene mulighed for at give deres mening og synspunkter til kende og derved give Familieretshuset et indblik i forældrenes overvejelser og betragtninger.

Har man fælles forældremyndighed, men ikke fælles bopæl, kan man som den ene forælder godt oprette et børnetestamente. Man skal blot være opmærksom på, at hvis den “anden” forælder stadig er i live, og bor børnene hos denne (helt eller delvist), vil forældremyndigheden automatisk tilfalde den tilbagelevende forældre, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Bor børnene ikke sammen med den anden forældremyndighedsindehaver, kan andre også søge om at få tildelt forældremyndigheden over børnene.

Har man som forældre oprettet et børnetestamente og tilkendegivet over for Familieretshuset, hvem man gerne ser får forældremyndigheden, vil Familieretshuset inddrage denne tilkendegivelse i deres vurdering. For at Familieretshuset bliver opmærksom på, at der er oprettet et børnetestamente, kan man enten sørge for, at den man ønsker får tillagt forældremyndigheden selv sender børnetestamentet til Familieretshuset sammen med ansøgningen, eller man kan underskrive børnetestamentet for notaren, hvorefter det bliver registreret og automatisk kommer frem, når man afgår ved døden.

Ud over et børnetestamente bør du som forælder også altid overveje at oprette et almindeligt testamente. Et testamente kan tillige indeholde det man regulerer i et børnetestamente i form af den skriftlige tilkendegivelse af, hvem man som forældre anser for at være den bedste person til at få forældremyndigheden over ens barn eller børn, hvis man dør, mens barnet / børnene endnu er umyndige. Læs mere om hvordan du skal oprette et testamente her.

Skal andre end forældremyndighedsindehaverne rejse med dine børn, så har du behov for et rejsesamtykke. Læs mere her.