Er det nødvendigt at oprette et testamente?

Det er nødvendigt at oprette et testamente, hvis man ønsker at ens formue tilfalder andre end dem arvelovens regler bestemmer.

Udarbejdet af Mette Beck Kofoed

Tvangsarv

Hvis man efterlader sig livsarvinger – børn eller børnebørn – og/eller ægtefælle er 1/4 af arven tvangsarv, som man ikke kan disponere over.

Det betyder, at man “kun” kan testamentere over 3/4 af arven, idet tvangsarven skal gå til livsarvinger og ægtefælle.

Efterlader man sig hverken ægtefælle eller livsarvinger, kan man frit disponere over hele arven.

Særbørn

Hvis man er gift og førstafdøde har et særbarn – f.eks. et barn fra et tidligere ægteskab – vil den del af fællesboet, der falder i arv efter førstafdøde efter arvelovens almindelige bestemmelser blive delt med halvdelen til den længstlevende ægtefælle og halvdelen til særbarnet og længstlevende kan kun sidde i uskiftet bo, hvis særbarnet giver samtykke. Hvis ægtefællerne ejer en fast ejendom sammen, kan længstlevende blive tvunget til at sælge ejendommen for at kunne udbetale arven til førstafdødes særbarn.

Hvis I har en fast ejendom er et testamente vigtigt

I den situation vil det være fornuftigt at oprette et testamente, der bestemmer, at længstlevende skal arve mest muligt således at længstlevende har mulighed for at blive boende i ejendommen. I forbindelse med oprettelsen af testamentet kan der også indføjes en bestemmelse om, hvor meget særbarnet skal arve, når den længstlevende ægtefælle afgår ved døden.

Hvad kan du bestemme i et testamente? Læs mere her.

Ugifte samlevende

Mange samlevende par tror, at når de har boet sammen i mange år, så arver de hinanden som ægtefæller. Dette er imidlertid en stor misforståelse!

Samlevende arver ikke hinanden efter arvelovens almindelige bestemmelser.

Hvis man er samlevende uden at være gift og uden at efterlade sig livsarvinger, vil arven efter arveloven skulle deles mellem afdødes forældre.

Samleveren arver derfor intet, med mindre man opretter et testamente til fordel for samleveren. Da det kun sjældent er et ønske, at arven skal gå til forældrene, er det vigtigt at få oprettet et testamente!

Der er i arveloven indført muligheden for at ugifte samlevende kan oprette et gensidigt samlevertestamente, hvor parret opnår visse ægteskablignende arveretlige fordele – men det er nødvendigt at man aktivt opretter et testamente for at tilgodese hinanden.

Velgørende organisationer

Hvis man ønsker at testamentere et beløb til Kræftens Bekæmpelse, Kattens Værn eller en anden velgørende institution, er det en betingelse, at man opretter et testamente. Mange institutioner er godkendt af Skat således, at de ikke skal betale boafgift af arven.

Konklusion

Det er altså i mange situationer nødvendigt at oprette et testamente, hvis arven skal fordeles som man ønsker det.
Du kan på dokumenter.dk hente paradigmaer til testamenter, alt efter hvilken situation du står i.

Her kan du læse hvordan du opretter et testamente.