Hvordan opretter du et testamente?

Et testamente skal oprettes skriftligt og underskrives af dig. Du kan oprette et testamente alene eller sammen med din ægtefælle eller samlever. Du kan enten oprette dit testamente som et vidnetestamente eller et notartestamente. Du kan læse mere om fordele og ulemper nedenfor.

Udarbejdet af Mette Beck Kofoed

Sådan opretter du et testamente

Nedenfor kan du læse, hvordan du gyldigt opretter et testamente. Du kan enten oprette dit testamente som et vidnetestamente eller et notartestamente. Vi anbefaler at du altid kraftigt overvejer at oprette dit testamente som et notartestamente. Nedenfor kan du læse mere om hvorfor.

Vidnetestamente

Et vidnetestamente betyder, at du underskriver dit testamente foran to vitterlighedsvidner.

Et vitterlighedsvidne er en person, som ikke har en interesse i testamentet – f.eks. kan en person ikke være vitterlighedsvidne, hvis personen selv eller dennes nærmeste familie er tilgodeset i dit testamente.

Et vitterlighedsvidne skal desuden være fyldt 18 år og må ikke være under værgemål. Et værgemål er, når en person bliver tildelt en værge, fordi vedkommende på grund af helbredsmæssige årsager ikke selv er i stand til at handle på sine egne vegne.

De to vitterlighedsvidner skal skrive under på testamentet efter dig. Herved erklærer de to vitterlighedsvidner, at de har overværet dig underskrive testamentet på den angivne dato, og at det er dig, der har underskrevet testamentet.

De to vitterlighedsvidner skal vide, at det er et testamente, du har underskrevet i deres overværelse, men de behøver ikke at være bekendt med indholdet af dit testamente. Med deres underskrift bekræfter de to vitterlighedsvidner, at du ved din underskrift var bevidst om, at du underskrev et testamente – det vil sige, at du ved testamentets underskrift er ved dine sansers fulde brug.

Hvis du opretter et vidnetestamente, skal du være opmærksom på, at betingelserne for de to vitterlighedsvidner er opfyldte. På den måde sikrer du, at der ikke opstår tvivl om testamentets gyldighed.

Fordelen ved et vidnetestamente er, at du ikke skal møde ved notaren for at underskrive dit testamente, og at du sparer gebyret til notaren. En notar er en officiel person, som er ansat ved byretten til at bekræfte underskrifter på dokumenter.

Ulempen ved et vidnetestamente er, at det kan blive væk eller blive fundet længe efter din død, når arven efter dig allerede er fordelt. Det forekommer særligt i tilfælde, hvor arvingerne ikke er klar over, at afdøde havde oprettet et testamente, og arvingerne derfor ikke ved, at testamentet skal findes efter dødsfaldet.

Når du opretter et vidnetestamente, er det derfor vigtigt, at du opbevarer testamentet et sted, hvor du antager, at det vil blive fundet ved din død. Du kan også give en kopi af dit vidnetestamente til dine pårørende eller give dem besked om, hvor du opbevarer testamentet.

Notartestamente

Et notartestamente er et testamente, der underskrives foran notaren ved byretten i den retskreds, hvor du har bopæl.

Det koster et gebyr på 300 kr. til notaren at oprette et notartestamente.

Når du opretter et notartestamente, underskriver du dit testamente foran notaren og bekræfter din identitet ved at fremvise billedlegitimation for notaren.

Notaren skriver herefter under på, at det er dig, der underskriver testamentet, og at du er fornuftsmæssigt i stand til at oprette et testamente – det vil sige, at du ved testamentets underskrift er ved dine sansers fulde brug.

Notaren forholder sig ikke til indholdet af testamentet.

Hos de fleste byretter kan du bestille tid til underskrift foran notaren på byrettens hjemmeside. Du kan finde din retskreds på domstolenes hjemmeside her.

Når du opretter et testamente ved notaren, opbevarer notaren en kopi af testamentet i Centralregistret for Testamenter. Det betyder, at testamentet automatisk kommer frem, når du er afgået ved døden.

Fordelen ved et notartestamente er, at det altid kommer frem ved din død. På den måde sikrer du, at arven efter dig bliver fordelt i overensstemmelse med dine ønsker. Du sikrer samtidigt, at der ikke opstår tvivl om, hvorvidt dit testamente er gyldigt oprettet, fordi notaren har bekræftet, at du var i stand til at oprette et testamente.

Du kan læse mere om oprettelse af et testamente her, hvor du også kan bruge Dokumenter.dk’s skabelon til at oprette dit testamente.

Dokumenter.dk’s skabelon til testamente kan bruges til oprettelse af både et vidnetestamente og et notartestamente. Du kan derfor oprette dit testamente på den måde, som passer bedst til din situation.