Arv til velgørende organisation i dit testamente

Når du opretter et testamente, har du mulighed for at tilgodese en velgørende organisation med arv – og i visse tilfælde kan det faktisk være en fordel for dine øvrige arvinger, at en velgørende organisation er indsat i testamentet. Her kan du kan læse mere om, hvordan og hvorfor du kan testere til fordel for velgørenhed.

Udarbejdet af Mette Beck Kofoed

Velgørende organisationer og afgift ved arv

Normalt skal arvinger, uanset om det er personer eller organisationer mv., betale boafgift og/eller tillægsboafgift, når de modtager arv ved skifte af et dødsbo.

Skattestyrelsen har imidlertid mulighed for at afgiftsfritage velgørende organisationer, institutioner, foreninger mv. Hvis Skattestyrelsen har bevilget afgiftsfritagelse, betaler organisationen ikke bo- eller tillægsboafgift af arv, som de modtager.

På Skattestyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over de velgørende organisationer, institutioner, foreninger mv., som er fritaget for afgift. Du kan finde listen her. Listen fremgår også automatisk i vores guide til udarbejdelse af testamente.

Hvis du ønsker at tilgodese en organisation, institution eller forening, som ikke er oplistet på Skattestyrelsens liste over afgiftsfritagne organisationer, kan der laves en konkret ansøgning om afgiftsfritagelse.

I visse tilfælde kan dine arvinger betale mindre i afgift ved at en velgørende organisation er indsat i testamentet

Udnyt 30 %-reglen i dit testamente

Hvis dine arvinger ikke er din nærmeste familie, kan det give særligt god mening at overveje at testere en del af din formue til en velgørende organisation. Din nærmeste familie omfatter dine livsarvinger (børn, børnebørn mv.), dine forældre, dine stedbørn/adoptivbørn og deres børn, dine svigerbørn, din samlever (efter mindst 2 års samliv eller med fælles børn), din fraseparerede eller fraskilte ægtefælle og dine plejebørn (efter mindst 5 års fælles bopæl). Disse personer betaler alle 15 % i boafgift af arv, som de modtager efter dig. Din ægtefælle betaler ikke boafgift.

Hvis du ikke har arvinger, der tilhører din nærmeste familie, eller hvis du ved testamente har valgt at tilgodese personer, der ikke tilhører din nærmeste familie, skal disse personer betale 25 % i tillægsboafgift ud over 15 % i boafgift – det vil sige i alt 36,25 % i bo- og tillægsboafgift. Dette gælder f.eks., hvis det er dine søskende eller dine nevøer/niecer, der skal arve dig.

Har du alene arvinger, der betaler 36,25 % i bo- og tillægsboafgift, kan du derfor overveje at gøre brug af 30 %-reglen. Her kan du i dit testamente indsætte en velgørende organisation, som er fritaget for afgift, til at arve 30 % af din formue, mod at organisationen afholder bo- og tillægsboafgiften for dine øvrige arvinger. På den måde reducerer du bo- og tillægsboafgiften mest muligt – og samtidig kan du tilgodese et velgørende formål, som du selv vælger. Dine øvrige arvinger betaler således ikke bo- eller tillægsboafgift af arven, fordi den velgørende organisation afholder afgiften for boet.

Regneeksempel – arv til velgørende organisation

Brug af 30 %-reglen kan illustreres ved nedenstående regneeksempel:

 

Når du gør brug af 30 %-reglen, reducerer du bo- og tillægsboafgiften mest muligt, og du tilgodeser samtidigt en velgørende organisation. Desuden sikrer du, at dine øvrige arvinger arver fri for bo- og tillægsboafgift – og dermed bliver dine øvrige arvingers arv størst mulig.

Indsættelse i dit testamente

Hvis du ikke ønsker at gøre brug af 30 %-reglen, f.eks. fordi du også har arvinger i din nærmeste familie, som kun betaler 15 % i boafgift, kan du alligevel betænke en velgørende organisation i dit testamente, hvis du ønsker det. Du kan f.eks. i dit testamente indsætte en velgørende organisation eller forening til at modtage et bestemt beløb efter dig.

Når du indsætter en velgørende organisation i dit testamente, skal du være opmærksom på, om du indsætter organisationen som legatar eller arving. En legatar modtager legatet uden at have indflydelse på boets behandling, mens en arving bliver en del af bobehandlingen. Hvis den velgørende organisation alene skal modtage et bestemt beløb, kan du indsætte organisationen som legatar i dit testamente.

Du kan læse mere om oprettelse af et testamente her, hvor du også kan bruge Dokumenter.dk’s skabelon til at oprette dit testamente. Dokumenter.dk’s skabelon til testamente kan bruges, hvis du ønsker at tilgodese en velgørende organisation i dit testamente.

Du kan også læse mere om arvereglerne her.