Trustpilot

Testamente mellem ægtefæller med fællesbørn - ingen særbørn - længstlevende arver mest muligt - arven er børnenes fuldstændige særeje

Beskrivelse
Køb dokument
250,00 DKK
Pris med moms

Har man ikke operettet et testamente, fordeles arven ved død i overensstemmelse med arvelovens regler. 

Hvis en person, der afgår ved døden efterlader sig både ægtefælle og fællesbørn, deles arven iht. arveloven således, at ægtefællen arver halvdelen og livsarvingerne deler den anden halvdel. 

Har ægtefællerne ikke oprettet ægtepagt om særeje, kan den længstlevende ægtefælle eventuelt sidde i uskiftet bo. Man skal dog være opmærksom på, at det ikke altid er den bedste løsning at sidde i uskiftet bo.

Med et testamente kan man bestemme over 3/4. 

Du kan læse mere om testamenter her

Denne skabelon indeholder et standard testamente, som regulerer forholdet mellem ægtefæller, som har fællesbørn (men ingen særbørn).


Testamentet lægger op til, at længstlevende ægtefælle sikres bedst muligt, og at børnenes arv er deres fuldstændige særeje.

Dokumentet leveres i en Word-skabelon, således at det nemt kan tilrettes.

Når du opretter testamentet, kan du i skabelonen vælge, om længstlevende frit skal have mulighed for at ændre bestemmelserne efter førstafdødes død, eller om testamentet ikke skal kunne ændres efter førstafdødes død.