Trustpilot

Fælles testamente med udvidet samlevertestamente og ligedeling ved længstlevendes død

Beskrivelse
Køb dokument
250,00 DKK
Pris med moms
Udarbejdet af
Mette Beck Kofoed
Mette Beck Kofoed

Advokat

Privatretsadvokaterne

Kontaktinformation

Telefon 45230020

mk@privatretsadvokaterne.dk

Samlevende har ikke arveret efter hinanden, uanset hvor mange år man har boet sammen og om man har børn sammen. 

Ønsker man at sikre sin samlever ved død, skal man derfor oprette et testamente, alternativ må man gifte sig - for ægtefæller arver hinanden. 

Det er dog ikke altid, at ægteskab er den løsning der er den rigtige og samlevende bør derfor i stedet oprette et fællestestamente, og i de tilfælde hvor bringelserne er opfyldt kan der oprettes et udvidet samlevertestamente. 

 

For at kunne oprette et udvidet samlevertestamente, skal følgende betingelser opfyldes:

1) at man formelt opfylder de betingelser, der stilles for at kunne indgå ægteskab,

2) at man ikke har oprettet et udvidet samlevertestamente med en anden samlever, og

3) at de samlevende ved førstafdødes død var samboende i et ægteskabslignende forhold og enten har, har haft eller venter fællesbarn eller har boet sammen de seneste 2 år forud for dødsfaldet.

 

I denne skabelon finder du et gensidigt testamente med udvidet samlevertestamente, hvor de samlevende tilgodeser hinanden bedst mulig og arver hinanden. Den længstlevende kommer til at arve 7/8 af boet, og ved længstlevendes død ligedeles arven mellem de samlevendes respektive livsarvinger. 

I skabelonen gives der derudover mulighed for at bestemme, at arven til livsarvingerne skal være særeje. 

 

 

Et testamente skal underskrives hos notaren og det koster 300 kr. i gebyr at få et testamente notarpåtegnet. Når testamentet er underskrevet hos notaren, gemmes en kopi af testamentet i Centralregistreret for Testamenter og testamentet kommer derfor automatisk frem, når testator dør.