IVS til ApS – Sådan omdanner du dit iværksætterselskab inden fristen

Dit iværksætterselskab (IVS) skal være omdannet til et anpartsselskab (ApS) inden den 15. oktober 2021.

Udarbejdet af Dokumenter.dk

Frist for omdannelse af IVS til ApS

Omdannelsen af IVS til ApS hedder formelt en omregistrering og vedtages på iværksætterselskabets generalforsamling. Fristen den 15. oktober 2021 gælder for selve beslutningen på generalforsamlingen. Derfor kan anmeldelse af beslutning om omdannelse til ApS ske helt frem til den 29. oktober 2021 (14 dage efter fristen den 15. oktober).

IVS’er, der ikke overholder fristen, vil blive sendt til tvangsopløsning af Erhvervsstyrelsen.

Ønsker du at opløse dit IVS i stedet for at omdanne det til et ApS, kan du læse mere i vores artikel om opløsning af IVS og andre selskaber.

Hvis du ikke har anmeldt omdannelsen af dit IVS til ApS til Erhvervsstyrelsen senest den 29. oktober, vil du/selskabet modtage en henvendelse fra Erhvervsstyrelsen med en yderligere frist på 4 uger for omdannelse eller opløsning. Hvis du fortsat ikke foretager dig noget, vil Erhvervsstyrelsen sende selskabet til tvangsopløsning ved skifteretten.

Ved en omregistrering fra IVS til ApS beholder selskabet det samme CVR-nr. Du behøver derfor heller ikke at have godkendelse fra bank, leverandører, udlejer m.v.

Sådan omdanner du nemt dit IVS til ApS

Omdannelsen af IVS til ApS skal vedtages på en generalforsamling i selskabet. Før selskabet kan omregistreres til et ApS, skal selskabets kapital forhøjes til minimum kr. 40.000, der er kravet for et ApS. Hvis selskabskapitalen i dit IVS f.eks. er kr. 1, så skal der ske en kapitalforhøjelse på minimum kr. 39.999.

Kapitalforhøjelsen kan ske ved

  • Kontant indskud (til kurs 100 eller mere)
  • Konvertering af gæld (typisk lån fra dig som ejer til selskabet)
  • Udstedelse af fondsanparter (overførsel af selskabets frie reserver til selskabskapital)

Med vores guide til omregistrering af IVS til ApS kan du nemt vælge en af de 3 former for kapitalforhøjelse. Guiden sikrer, at generalforsamlingsreferatet indeholder alle de nødvendige ting, som Erhvervsstyrelsen og selskabsloven kræver.

Du finder vores guide her.

Ud over beslutning om kapitalforhøjelse og selve omregistreringen fra IVS til ApS, så skal selskabet have nye vedtægter, der opfylder kravene til vedtægter for et ApS.

Med vores guide til omregistrering af IVS til ApS kan du let tilvælge et sæt standardvedtægter til ApS, så du nemt kan modtage et sæt vedtægter til dit ApS, der indeholder alle de nødvendige ting, som Erhvervsstyrelsen og selskabsloven kræver.

Omdannelsen af IVS til ApS skal du anmelde og registrere på Virk.dk.

Mangler du blot et sæt vedtægter til dit selskab, kan de laves her.

Disse dokumenter skal du bruge

Når du anmelder omdannelsen af dit IVS til ApS på Virk.dk, skal du vedhæfte følgende dokumenter:

  • Generalforsamlingsreferat med beslutning om kapitalforhøjelse, omregistrering og valg af nye vedtægter
  • Nye/tilrettede vedtægter, der passer til et ApS
  • Dokumentation for indbetalt selskabskapital

Bemærk at anmeldelsen af omregistrering fra IVS til ApS er gebyrfri.

Her kan du læse mere om hvad dit selskab kan hedde.

Her kan du læse mere om overdragelse af anparter i et ApS.

Dokumentation for selskabskapital ved kontant forhøjelse

Når du anmelder omregistreringen til Virk.dk, skal du ved en kontant kapitalforhøjelse dokumentere, at kapitalen er forhøjet til de minimum kr. 40.000. Husk dog at du også kan forhøje kapitalen ved f.eks. gældskonvertering og udstedelse af fondsanparter (overførsel af frie reserver). Ved gældskonvertering og fondsanparter gælder ikke samme strenge dokumentationskrav som ved kontant forhøjelse.

Der gælder de samme dokumentationskrav for kontant forhøjelse af kapitalen ved omregistrering, som der gælder ved stiftelse.

  • En bank kan bekræfte, at pengene er indbetalt på selskabets bankkonto.
  • En advokat kan bekræfte, at pengene er indbetalt på selskabets bankkonto eller advokatens klientkonto
  • En revisor kan bekræfte, at kapitalen er indbetalt på selskabets bankkonto

Hvis kapitalen forhøjes ved gældskonvertering, er der ikke krav om dokumentation. Du bør dog sikre dig, at selskabet har et tilgodehavende/gæld, der mindst modsvarer den konverterede gæld. Dog er der krav om at der skal vedlægges en ledelsesredegørelse vedrørende gældende, medmindre at dette fraviges i enighed på generalforsamlingen.

Hvis kapitalen forhøjes ved udstedelse af fondsanparter, er der heller ikke krav om dokumentation, men du bør ligeledes sikre dig, at selskabet har frie reserver, der mindst modsvarer udstedelsen af fondsanparter.

Du er altid velkommen til at kontakte vores juridiske hotline, hvis du har spørgsmål til omregistrering af IVS til ApS eller andre juridiske forhold. Vi sidder klar til at hjælpe dig via telefonen på 45331830 eller mail kontakt@dokumenter.dk.

Skal du stifte nyt selskab, så læs mere her.