Stiftelse af selskab

Stift dit ApS nemt, hurtigt og professionelt med et Start-up abonnement.

Stiftelse af ApS

Skal du starte virksomhed? Hos Dokumenter.dk kan du for DKK 1.195 stifte dit ApS, når du køber et Start-up abonnement til DKK 995.  Et Start-up abonnement giver dig adgang til alle de lovpligtige og forretningskritiske juridiske dokumenter, du skal bruge for at komme sikkert og professionelt i gang med din virksomhed.

Stiftelsen af dit ApS bliver varetaget af nogle af landets mest erfarne advokater inden for selskabsret. Vi hjælper med at stifte dit ApS ved, at du ved kontant indskud indbetaler selskabskapitalen på et advokatfirmas klientkonto.

Mindstekravet for indskud ved oprettelse af et ApS er DKK 40.000. Du kan godt stifte dit anpartsselskab med et højere indskud, men det mest populære er at stifte ved indskud af DKK 40.000 som selskabskapital.

Processen med stiftelse af et ApS tager hos Dokumenter.dk typisk 1-2 hverdage.

Køb dit Start-up abonnement her

Nedenfor kan du læse mere om alt det, du skal vide, for at komme godt igang med dit nye selskab

Hvad koster det at stifte et ApS?

Når du køber et Start-up abonnement hos Dokumenter.dk, så stifter vi dit ApS til en fordelagtig pris. Det eneste, som du skal gøre er at købe et Start-up abonnementet, så kan du stifte et ApS til DKK 1.195. Hertil kommer det obligatorisk gebyr til Erhvervsstyrelsen på DKK 670,-

Start-up abonnement hos Dokumenter.dk koster DKK 995 om året. Hvis du ønsker et eller flere holdingselskaber ud over dit driftsselskab, så koster det DKK 1.195 ekskl. moms og gebyr pr. selskab. Du kan læse mere om fordele og ulemper ved et holdingselskab nedenfor eller i denne artikel.

Med et Start-up abonnement hos Dokumenter.dk får du den bedste start som iværksætter. Start-up abonnement indeholder nemlig alle de juridiske dokumenter, som du skal bruge til at starte en virksomhed. Start-up abonnement indeholder tillige de forretningskritiske dokumenter og kontrakter, som du skal bruge i virksomhedens start-up fase og så længe virksomheden er en mindre virksomhed.

Med et Start-up abonnement får du automatisk og ubegrænset adgang til alle juridiske dokumenter, du er forpligtet til at lave og opbevare for at overholde kontrolpakken.

Dermed undgår du risiko for bøder, tvangsopløsning og dyre uforudsete ekstraomkostninger.

Kontrolpakken er en pligt for ledelsen i et ApS til løbende at opbevare selskabsdokumenter i mindst 5 år. Bestemmelsen medfører, at ledelsen altid skal kunne finde og vise selskabets dokumenter, der er op til 5 år gamle, hvis dette kræves af f.eks. Erhvervsstyrelsen eller Skattestyrelsen.

Ved et selskabsdokument forstås alle typer af dokumenter, der skal laves i henhold til selskabsloven. Det er f.eks. stiftelsesdokument, generalforsamling, ejerbog, vedtægter m.v.

Er et ApS det rigtige for din virksomhed?

Mange vælger at drive virksomhed gennem et ApS for at begrænse den personlige hæftelse for virksomhedens aktiviteter. Drift af virksomhed gennem ApS er en mere sikker virksomhedsform end en personlig enkeltmandsvirksomhed, da du ikke hæfter personligt for virksomhedens forpligtelser. Der er en række fordele og ulemper ved at drive virksomhed gennem et ApS, som du skal være opmærksom på. De kan overordnet kan opstilles som nedenfor:

Fordelene ved at drive virksomhed gennem et ApS i stedet for en enkeltmandsvirksomhed er bl.a.:

 • Der er begrænset hæftelse for virksomhedens aktiviteter, så du ikke hæfter personligt
 • Du kan nemmere købe og sælge et ApS end en enkeltmandsvirksomhed
 • Du får en tydeligere afgrænsning af virksomhedens økonomi og aktiviteter over for din privatøkonomi m.v.

Ulemperne ved at drive virksomhed gennem et ApS i stedet for en enkeltmandsvirksomhed er bl.a.:

 • Selskabets regnskab er offentligt
 • Der er typisk flere omkostninger ved opstarten
 • Du skal indskyde en startkapital på min. DKK 40.000

Hvad er et ApS?

Et ApS er et anpartsselskab. Et ApS er nemlig en selskabsform, hvor du indskyder en selskabskapital. Et ApS kaldes (ligesom et A/S – aktieselskab) for et kapitalselskab. Et ApS skal i henhold til selskabsloven stiftes med en selskabskapital på minimum DKK 40.000.

Et ApS skal have en dansk adresse og et sæt vedtægter, der lever op til selskabslovens minimumskrav. Vedtægterne skal bl.a. indeholde selskabets navn, formål, selskabskapital, regnskabsperiode samt ledelsesorganer og ledelsesstruktur. Det er også normalt, at vedtægterne indeholder selskabets tegningsregel.

Et ApS skal registreres hos Erhvervsstyrelsen og indlevere årsregnskab og afholde generalforsamling en gang om året. Regnskabsperioden for et ApS behøver ikke være kalenderåret, men kan godt være ”skævt” – f.eks. løbe fra den 1. juli til den 30.juni. Den første regnskabsperiode i et ApS kan være op til 18 måneder langt. Mange vælger at stifte et ApS med en lang første regnskabsperiode som mulig for ikke at skulle afholde udgifter til årsregnskab kort tid efter stiftelsen og virksomhedens start.

Køb dit Start-up abonnement her

Det får du med i Start-up abonnementet

Stiftelse af selskab
 • Lovpligtigt stiftelsesdokument
Vedtægter
 • Lovpligtigt
Ejerbog
 • Lovpligtigt
Ejeraftale
 • Anbefales kraftigt, hvis flere ejere
Direktørkontrakt
 • Krav, hvis løn til direktøren
Ansættelseskontrakt
 • Lovpligtigt ved +8 timer per måned
 • Anbefales kraftigt, hvis løn til andre
Salgs- og leveringsbetingelser
 • Anbefales kraftigt for at minimere risiko
Ordinær generalforsamling
 • Lovpligtigt én gang om året
Ekstraordinær generalforsamling
 • Lovpligtigt, hvis ændringer i selskabet
Bestyrelseskontrakt
 • Anbefales
Forretningsorden til bestyrelse
 • Lovpligtigt, hvis selskabet har en bestyrelse
Gældsbrev
 • Anbefales kraftigt, hvis lån fra ejer eller andre til selskabet
Investeringsaftale
 • Anbefales, hvis selskabet skal have en investor
Kapitalforhøjelse
 • Lovpligtigt, hvis kapitalforhøjelse
Forretningsplan
 • Anbefales som strategiværktøj
Forretningsmodel
 • Anbefales til kommunikation
Perfekt for virksomheden i vækst
SMV medlemskab
DKK 2.495 ekskl. moms om året
Ubegrænset adgang til alle SMV dokumenter

Relevante kontrakter, herunder:

 • Salgs- og leveringsbetingelser
 • Forretningsbetingelser
 • Eneforhandleraftale
 • Distributionsaftale
 • Entreprisekontrakt
 • Underleverandøraftale
 • Aftale om kaution
 • Konsulentaftale
 • Leasingkontrakt
 • Modregningserklæring
 • Vestingklausul
 • Filialfuldmagt
 • Erhvervslejekontrakt
 • Forpagtningsaftale

Samtlige HR-dokumenter:

 • Direktørkontrakt
 • Ansættelseskontrakt
 • Personalehåndbog
 • Skriftlig advarsel til medarbejder
 • Opsigelse af medarbejder
 • Bortvisning af medarbejder
 • Fratrædelsesaftale
 • Indkaldelse til sygefraværssamtale
 • Tillæg til ansættelseskontrakt
 • Tillæg om immaterielle rettigheder
 • Varsling af væsentlige ændringer
 • Frivillig aftale om lønnedgang
 • Kunde- og konkurrenceklausul
 • Uddannelsesklausul
 • Anmodning om friattest
 • Rygepolitik
 • Aftale om firmabil
 • Aftale om ferieafholdelse
 • Handlingsplan mod krænkende adfærd
 • Whistleblowerpolitik

Samtlige GDPR-dokumenter, herunder:

 • Datapolitik til medarbejdere
 • Samtykke til medarbejderfotos
 • Persondatapolitik til medarbejdere
 • Persondatapolitik til jobansøgere

Relevante selskabs dokumenter

 • Ordinær generalforsamling
 • Ekstraordinær generalforsamling
 • Vedtægter
 • Ejerbog
 • Ejeraftale

Bestyrelse

 • Bestyrelseskontrakt
 • Forretningsorden til bestyrelse

Investor

 • Investeringsaftale
 • Kapitalforhøjelse
 • Gældsbrev
 • Forretningsplan
 • Forretningsmodel

En brugerlicens er personlig

 • Alle dokumenter er til eget brug i 12 mdr.
Bedste værdi
Perfekt til iværksættere
Start-up medlemskab
DKK 995 ekskl. moms om året
Stiftelse af ApS til 1.195 ekskl. moms *

Få den bedste start med Dokumenter.dk

 • Stiftelsesdokument
 • Vedtægter
 • Ejerbog
 • Ejeraftale
 • Direktørkontrakt
 • Ansættelseskontrakt
 • Salgs- og leveringsbetingelser
 • Ordinær generalforsamling
 • Ekstraordinær generalforsamling
 • Bestyrelseskontrakt
 • Forretningsorden til bestyrelse
 • Gældsbrev
 • Investeringsaftale
 • Forretningsplan
 • Forretningsmodel

Stiftelse af ApS *

 • Mulighed for at stifte ApS billigt
 • Mulighed for at stifte holdingselskab
 • Tillægspris DKK 1.195 ekskl.  moms per styk
 • Læs mere under “Stiftelse af selskab”

En brugerlicens er personlig

 • Alle dokumenter er til eget brug i 12 mdr.
Perfekt til rådgivere
Professionel+
DKK 3.995 ekskl. moms om året
Ubegrænset adgang til alle dokumenter

Danmarks største online dokumentbibliotek

 • Indeholder alt på Dokumenter.dk
 • + 15 juridiske fagområder:
 • Selskabsret
 • Ansættelsesret
 • Erhvervslejeret
 • Kontrakter og aftaleret
 • M&A
 • Enterpriseret
 • Konkurs og insolvensret
 • GDPR
 • Procesret
 • Arveret
 • Ejendomshandler
 • Familieformueret
 • Ægtefælleskifte og bodeling
 • Fuldmagtsforhold
 • Gratis adgang til vores juridiske Hotline

ENTERPRISE – 10 EKSTRA GODE GRUNDE

 • Ubegrænset adgang for hele virksomheden
 • Eget White label microsite med firmalogo
 • Dokumenter med eget firmalogo
 • Nye dokumenter kan udarbejdes efter behov og individuel aftale
 • Alle opdateringer og ajourføring af dokumenter inklusive
 • Rollebaseret adgang designes i henhold til kravspecifikation
 • Sikkerhed og complianceniveau tilpasses organisatoriske krav
 • Statistikmodul til BI/KPI
 • Effektiv optimering af ressourcer og driftsøkonomi
 • Fast prisaftale for hele virksomheden

En brugerlicens er personlig

 • Dokumenter må bruges i din rådgivningsvirksomhed

Med Start-up abonnement hos Dokumenter.dk får du automatisk dit eget krypteret arkiv i skyen, så du har styr på juraen og kontrolpakken. Du har desuden direkte adgang til digital underskrift af dine juridiske dokumenter, så du nemt kan udarbejde, underskrive og opbevare dine juridiske dokumenter samlet og sikkert i henhold til lovgivningen.

Sådan stifter vi dit ApS

Du køber et Start-up abonnement
 • Opret brugerkonto og betal online
Du laver dit stiftelsesdokument
 • Følg den trinvise dokumentguide
Du underskriver det digitalt
 • Benyt vores Digitale Signatur
Du sender underskrevet stiftelsesdokument og ID
 • Kopi af pas/kørekort og sygesikring sendes til kontakt@dokumenter.dk
Du modtager kontooplysninger på mail
 • Til overførsel af selskabskapitalen
Du overfører selskabskapitalen på min. DKK 40.000
 • Vi sender kontonummer til overførsel
Vi registrerer dit selskab hos Erhvervsstyrelsen
 • Processen tager typisk 1-2 dage
Vi sender CVR-nr. til dig
 • Du modtager dit CVR-nr. på mail
Du kontakter din bank og opretter dansk bankkonto til selskabet
 • Erhvervskonto oprettes af din bank
Vi returnerer selskabskapitalen til din bankkonto
 • Bankkonto skal være i dansk bank

Ledelsen i et ApS

Et ApS skal have en ledelse bestående af mindst én direktør. Det typiske er at stifte et ApS med en direktion på et eller flere medlemmer. Du kan også stifte et ApS med både en direktion og en bestyrelse. Modsat et A/S, er der er ingen krav til, hvor mange bestyrelsesmedlemmer, som et ApS skal have. Et A/S skal have mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, men det er helt fleksibelt i et ApS.

Når du skal vælge ledelsesstruktur i dit ApS, er det vigtigt at være opmærksom på, at en direktør og et bestyrelsesmedlem typisk har en ret til at lave aftaler på vegne af selskabet, og derfor har en række rettigheder. Det er samtidig vigtigt at huske, at der også er et ansvar forbundet med at være direktør og bestyrelsesmedlem i et selskab, herunder i forhold til indgivelse af regnskab.

Der er tillige et krav om, at der skal ske aktiv ledelse fra personerne, der er direktører eller bestyrelsesmedlemmer, og dermed også et forbud mod de såkaldte stråmænd. Dette er naturligvis relevant i de åbenlyse tilfælde, men også relevant at overveje inden du f.eks. indsætter et familiemedlem eller en bekendt i ledelsen, der ikke skal virke som aktivt ledelsesmedlem.

Da ledelsen har et særligt ansvar, er det derfor ekstra vigtigt, at du har styr på selskabets juridiske dokumenter, så selskabet f.eks. overholder kontrolpakken og undgår risiko for bøder m.v.

Skal du have et holdingselskab?

Det er meget populært at starte og drive virksomhed med en såkaldt holdingstruktur. Dette betyder, at du ikke ejer dit driftsselskab direkte personligt. Du ejer i stedet driftsselskabet gennem et holdingselskab. Et holdingselskab er også et ApS, men typisk med det eneste formål at eje anparter i dit driftsselskab. Der er en række fordele ved at have et holdingselskab, men også enkelte ulemper, som du skal kende til inden du beslutter dig for, om en holdingstruktur er den rigtige model for dig. Nedenfor gennemgås fordele og ulemper ved et holdingselskab. Husk at du altid er velkommen til at ringe til os, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål.

Fordelene ved et holdingselskab er bl.a.:

 • Udbytte fra driftsselskabet til holdingselskabet er skattefrit (kræver mindst 10 % ejerskab)
 • Salg af anparter fra holdingselskabet er skattefrit
 • Det er langt nemmere at lave omstruktureringer, hvis du har et holdingselskab, herunder at få medejere tilknyttet eller lave generationsskifte
 • Når du stifter et holdingselskab, kan du anvende det samme kapitalindskud til både drift- og holdingselskabet. Du kan med andre ord ”rulle” kapitalen videre ned i driftsselskabet. Du skal derfor ikke indbetale DKK 40.000 to gange.
 • Nemmere risikominimering i form af udlodning af overskuddet som skattefrit udbytte. Du kan bruge holdingselskabet som en ”pengetank”, hvor du spare op uden eksponering af risiko fra driftsselskabets aktiviteter.

Ulemperne ved et holdingselskab er bl.a.:

 • Du skal administrere et yderligere selskab, herunder indlevere et regnskab for hvert selskab
 • Du har etableringsomkostninger til yderligere et selskab

Skal selskabet have en bankkonto?

Ja. Dit selskab skal have sin egen bankkonto. Du bør tillige sikre dig, at banken opretter bankkontoen som en NemKonto.

Selskabets økonomi skal holdes helt adskilt fra din privatøkonomi, og selskabet skal derfor have en bankkonto, der er oprettet i selskabets navn og CVR-nr.

Når du skal oprette bankkontoen, skal du typisk sende selskabets virksomhedsresume med CVR-nr. samt ejerbog og ID til banken. Det kan være en god idé at tale med banken, inden du opretter selskabet, men banken kan ikke oprette kontoen, før selskabet er stiftet, og du har modtaget CVR-nr. Hvis banken stiller krav om, at du skal medsende en forretningsplan, kan du med fordel benytte vores intelligente skabelon til forretningsplan her.

Når selskabet har fået sin egen bankkonto, der er oprettet i selskabets CVR-nr., så kan vi overføre selskabskapitalen til denne konto.

Husk en ejeraftale, hvis I er flere ejere af et ApS

Er I flere ejere af et ApS, bør I lave og indgå en ejeraftale. En ejeraftale blev tidligere kaldet en anpartshaveroverenskomst eller en aktionæroverenskomst. En ejeraftale indeholder reglerne for, hvordan I skal eje selskabet sammen. Det kan være i forhold til arbejdspligt, dødsfald, konkurrenceklausul, forkøbsret, salg til tredjemand samt andre forhold.

Du kan læse mere om, hvorfor du skal indgå en ejeraftale her. Når du har et Start-up abonnement, kan du nemt lave en ejeraftale, da vores professionelle og intelligente skabelon til en ejeraftale er inkluderet i Start-up abonnementet.

Det med småt

 • Når du har købt Start-up abonnement, skal du have anmodet om stiftelse af selskab inden for 60 dage, ellers forbeholder vi os retten til at afvise stiftelsen
 • Når du køber et Start-up abonnement, er der ét års bindingsperiode, og mindsteprisen er derfor DKK 995 ekskl. moms.
 • Vi samarbejder med SelskabsAdvokaterne ApS, og selskabskapitalen overføres til SelskabsAdvokaternes klientkonto i Nykredit Bank
 • Du kan med et Start-up abonnement stifte op til et driftsselskab og 2 holdingselskaber for DKK 1.195 pr. stk. ekskl. moms og gebyr til Erhvervsstyrelsen. Bemærk, at holdingselskabet skal være stiftet før stiftelse af driftsselskabet.
 • Hvis du ikke oplyser det nye selskabs bankkonto til os, opkræver vi et administrationsgebyr for opbevaring og håndtering af selskabskapitalen efter 2 måneder. 2 måneder efter at vi har sendt CVR-nr. til dig opkræver vi et gebyr på DKK 500 ekskl. moms pr. påbegyndt måned, hvor vi skal have selskabskapitalen indestående på klientkontoen.
 • Vi stifter alene selskaber, hvor ejeren er en person bosiddende i Danmark med et dansk CPR-nr. eller et dansk selskab.
 • Vi stifter alene selskaber, hvor ledelsen er en eller flere personer bosiddende i Danmark med et dansk CPR-nr.
 • Vi stifter kun anpartsselskaber ved kontant indskud i danske kroner (DKK).
 • Vi bestræber os på at stifte dit ApS på 1-2 dage, men da stiftelsen afhænger af Erhvervsstyrelsens sagsbehandlingstid, og de informationer, som vi modtager fra dig, så kan det godt tage længere tid, før du modtager dit CVR-nr.

Vil du vide mere om stiftelse af ApS eller vores Start-up abonnement, så kontakt os idag. Vi står klar til at svare på små og store spørgsmål på telefon og mail alle hverdage mellem 9-15.

Køb dit Start-up abonnement her

Klar til next step?

Med Start-up abonnement hos Dokumenter.dk er du klar til at vækste og skalere din virksomhed.

Start-up abonnement indeholder nemlig også en investeringsaftale og kapitalforhøjelse til brug for formaliseringen af investeringen samt en ejeraftale, som du nemt kan ændre eller lave om igen, når der skal flere ejere ind i selskabets ejerkreds.

Når din virksomhed vokser, øges dine forpligtelser og myndighedernes krav til til selskabets juridiske kontrakter, HR og GDPR mv. Når du opgradere til et SMV abonnement fra Dokumenter.dk, får du online adgang til en skræddersyet pakke af juridiske dokumenter, der digitalt understøtter og styrker din virksomheds juridiske kerneprocesser, sikkert og effektivt.

Med dit eget gratis arkiv i skyen, har du altid sikker opbevaring og adgang til alle dine dokumenter på dine enheder, når du skal bruge dem – det kan være ved den årlige gennemgang af årsregnskabet eller ved kontrol fra myndighederne. Vi har sørget for, at du har alle de dokumenter, du skal bruge, uden kostbar involvering af advokat.

Det er nemt, sikkert og professionelt.

Et SMV abonnement koster kun DKK 2.495 ekskl. moms om året og kan købes her.

+15 år Vi har været online
+35.000 Solgte dokumenter til private
+1500 Advokater og revisorer bruger os