Processen for stiftelse af ApS

I denne artikel kan du læse om den typiske proces for stiftelse af et selskab.

Udarbejdet af Dokumenter.dk

Processen for stiftelse af et ApS ved kontant indskud

Skal du stifte et ApS er det rart at have overblik over processen for stiftelse af selskabet. Kravene til etableringen af et selskab fremgår hovedsageligt af selskabsloven, men Erhvervsstyrelsen har også en praksis der skal overholdes, når selskabet skal anmeldes på Erhvervsstyrelsens digitale online portal virk.dk

Stiftelsesdokument og vedtægter

Først skal selskabets stiftelsesdokument og vedtægter udarbejdes. Der er en række formelle krav for både stiftelsesdokumentet og vedtægterne i henhold til selskabsloven, der skal overholdes.

Typisk udarbejdes selskabets stiftelsesdokument og vedtægter på baggrund af standarder fra en advokat eller fra en online tjeneste som Dokumenter.dk.

Stiftelsesdokument og vedtægter kan udarbejdes som et samlet dokument.

Stiftelsesdokument og vedtægter underskrives

Stiftelsesdokument og vedtægter for ApS’et skal underskrives inden det indsendes/uploades til Erhvervsstyrelsen. Underskriften kan foretages med digital signatur. Hvis du anvender digital signatur, så skal datoen for den digitale signatur være i overensstemmelse med stiftelsesdatoen.

Selskabskapitalen indbetales

Et ApS stiftes som udgangspunkt ved indskud af kontante danske kroner. Minimumskravet er kr. 40.000 for et ApS. Du kan også stifte et ApS ved indskud af aktiver – såkaldt apportindskud. Ved apportindskud er der dog krav om en erklæring fra en godkendt revisor.

Minimum indskud i et ApS er kr. 40.000

Når du stifter et ApS ved kontant indskud, skal indskudskapitalen på de kr. 40.000 godkendes. Det er ofte årsag til en del besvær, da der er nogle helt faste regler for, hvordan godkendelse af kapitalen kan foretages.

Godkendelse af selskabets kapital kan nemt ske ved indbetaling på en advokats klientkonto. Selskabskapitalen kan også indbetales og godkendes på en nyoprettet konto i banker, men det er dog de færreste banker, der ønsker at være behjælpelige med det. Derfor er det nemmeste ofte at indbetale på en advokats klientkonto.

Læs mere om stiftelse ved advokat klientkonto her.

Hvidvask indhentes på stiftere, ejere og ledelse

Når indbetalingen af selskabskapitalen sker til en klientkonto hos en advokat, så er advokaten forpligtet til at indhente ID på stifterne i henhold til hvidvaskloven. Du skal derfor som opretter af et nyt selskab være forberedt på at fremsende ID. Det kan ske i form af kørekort/pas (billed-ID) og sygesikring (adresse-ID).

Anmeldelse til Erhvervsstyrelsen på virk.dk

Herefter skal selskabet anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Det sker på www.virk.dk, hvor alle selskabets oplysninger indtastes, stiftelsesdokument og vedtægter uploades og selskabskapitalen godkendes. Ved endelige anmeldelse skal der også betales et gebyr på kr. 670. Gebyret er momsfritaget.

Erhvervsstyrelsen sender CVR-nr.

Kort tid efter anmeldelsen hos Erhvervsstyrelsen, så sender Erhvervsstyrelsen selskabets unikke CVR-nr. pr. mail. CVR-nummeret er selskabets ID-nr. og vil følge selskabet så længe selskabet eksisterer.

Der går typisk få timer fra anmeldelsen til modtagelsen af CVR-nr. da etableringen som udgangspunkt sker automatisk. Dog kan du være ”uheldig” at Erhvervsstyrelsen udtager stiftelsen til manuel behandling. I disse tilfælde tager det længere tid og afhænger af Erhvervsstyrelsens aktuelle sagsbehandlingstid.

Udarbejdelse af ejerbog

På baggrund af CVR-nummeret kan selskabet nu udarbejde en ejerbog, der er en oversigt over alle selskabets ejere. Selskabet er forpligtet til at have en ejerbog i henhold til selskabsloven.

Du kan læse mere om ejerbog her.

Selskabet kan og skal nu åbne en bankkonto

Når selskabet har et CVR-nr. og en ejerbog kan du sende disse til din bank (typisk sammen med ID på ejerne). På baggrund af disse oplysninger, kan banken åbne en bankkonto i selskabets navn. Det er en god idé at få lavet denne konto til selskabets nem-konto.

Andre forhold du skal gøre, når selskabet er stiftet

Når selskabet er stiftet, er der desuden en række andre forhold, som du skal være opmærksom på. Du skal bl.a. forholde dig til følgende:

  • Bestille en NemID medarbejdersignatur
  • Aktivere virksomhedens digitale postkasse på Mit Virk. Hvis du er den eneste tegningsberettigede i din virksomhed, kan du sandsynligvis nøjes med at bruge din private NemID.
  • Evt. tilmelde moms – Det foretages på virk.dk
  • Evt. tilmeldeselskabet for import/eksport – Det foretages på virk.dk
  • Evt. oprette virksomheden som arbejdsgiver – Det foretages på virk.dk

Du kan læse mere om stiftelse af selskab her.