Overblik over virksomhedsformer

Skal du starte virksomhed? Så skal du også vælge selskabsform. I denne artikel får du et overblik over de forskellige virksomhedsformer og selskabsformer.

Udarbejdet af Dokumenter.dk

Få overblik over de forskellige virksomhedsformer

Når du skal starte din egen virksomhed, skal du beslutte hvilken selskabsform, du ønsker. Hver selskabsform har både fordele og ulemper, og det varierer fra virksomhed til virksomhed hvilken selskabsform, der passer bedst til den enkeltes behov.

De forskellige selskabsformer er følgende:

Anpartsselskab (ApS)

➤ Kan have en eller flere ejere

➤ Ejerne hæfter kun med det indskudte

➤ Minimumskapital på 40.000 kr., som kan stiftes kontant eller ved apportindskud

➤ Er underlagt selskabsloven

➤ Skal have direktion, og bestyrelse er valgfrit

Aktieselskab (A/S)

➤ Kan have en eller flere ejere

➤ Ejerne hæfter kun med det indskudte

➤ Minimumskapital på 400.000 kr., som kan stiftes kontant eller ved apportindskud

➤ Er underlagt selskabsloven

➤ Skal både have direktion og bestyrelse

Enkeltmandsvirksomhed

➤ Kun én ejer

➤ Ejer hæfter personligt med sin egen formue

➤ Ingen kapitalkrav – altså ingen minimumskapital

➤ Skal være momspligtig, lønsumspligtig, arbejdsgiver eller drive virksomhed med import fra/eksport til lande uden for EU

Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)

➤ Kun én ejer

➤ Ejer hæfter personligt med sin egen formue

➤ Ingen kapitalkrav – altså ingen minimumskapital

➤ Skal have en omsætning på under 50.000 kr. om året

➤ Kan ikke have ansatte

➤ Må ikke importere eller eksportere

Interessentskab (I/S)

➤ Skal have minimum to ejere

➤ Ejerne hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk

➤ Ingen kapitalkrav – altså ingen minimumskapital

Læs mere om I/S her

Kommanditselskab (K/S)

➤ Består af en kommanditist og en komplementar

➤ Kommanditisten hæfter begrænset med sit indskud

➤ Komplementaren hæfter ubegrænset og personligt og har økonomiske samt forvaltningsmæssige beføjelser i selskabet

Læs mere om K/S her

Partnerselskab (P/S)

➤ Kan have en eller flere ejere

➤ Ejerne hæfter kun med det indskudte

➤ Minimumskapital på 400.000 kr., som kan stiftes kontant eller ved apportindskud

➤ Er underlagt selskabsloven

➤ Skal både have direktion og bestyrelse

Læs mere om P/S her

Hos Dokumenter.dk har vi en række selskabsretlige dokumenter og vores system er integreret direkte med CVR.

Du kan læse mere om valg af selskabsform her.