Forskellen på et ApS og et A/S

I denne artikel kan du læse, hvad forskellene er på et anpartsselskab (ApS) og et aktieselskab (A/S).

Udarbejdet af Dokumenter.dk

Hvad er forskellene på et ApS og et A/S?

Der er en række forskelle på et anpartsselskab (der forkortes ApS) og et aktieselskab (der forkortes A/S), men de to selskabsformer har også en række ting til fælles.

Begge selskabsformer er såkaldte kapitalselskaber og reguleret af selskabslovens regler. Det vigtigste kendetegn ved et kapitalselskab er, at det har begrænset hæftelse, hvilket betyder, at selskabet kun hæfter med den indskudte selskabskapital, og at der derfor ikke kan være hæftelse for ejerne, herunder en personlig hæftelse for de ultimative personlige ejere, der står bag selskabet.

Den vel nok mest kendte forskel på et ApS og et A/S er kravet til størrelsen på mindsteindskuddet i selskabet. I et ApS skal der indskydes mindst kr. 40.000 i startkapital, hvorimod der i et A/S skal indskydes mindst kr. 400.000.

En anden væsentlig forskel på et ApS og et A/S er kravet til selskabets ledelse. Et ApS skal have en direktion på mindst ét medlem, hvorimod et A/S skal have både en direktion på mindst ét medlem og en bestyrelse på mindst 3 medlemmer.

Nedenfor gennemgås de overordnede krav og muligheder (og dermed forskellene) på henholdsvis et ApS og et A/S.

Læs mere om stiftelse af ApS her.

Aktieselskab (A/S)

Et A/S er et kapitalselskab, hvor kapitalejernes indskudskapital er fordelt på aktier.

Aktier kan udbydes til offentligheden, som f.eks. vi f.eks. kender det med OMXC25.

Kapitalejerne hæfter alene med deres indskud i selskabet, som minimum er kr. 400.000. Vær opmærksom på, at der er mulighed for delvis indbetaling af selskabskapitalen på ned til 25 %, så der i princippet kan stiftes et A/S, hvor du alene har kr. 100.000 op af lommen.

Der gælder strengere krav til ledelsen i et A/S. Et A/S skal have en direktion på mindst ét medlem og en bestyrelse på mindst 3 medlemmer. Bestyrelsesformanden må ikke være direktør og flertallet af bestyrelsens medlemmer må ikke være i direktionen.

Ledelsen kan også bestå af en direktion og et tilsynsråd, men det er en ledelsesmodel, der anvendes meget sjældent.

I et A/S er der flere krav til udarbejdelse af diverse dokumenter og erklæringer i forbindelse med omstrukturering m.v. Det gælder f.eks. i forbindelse med spaltning og fusion.

Anpartsselskab (ApS)

Et ApS er et kapitalselskab, hvor kapitalejernes indskudskapital er fordelt på anparter.

Anpartsselskaber kan ikke udbyde deres kapitalandele til offentligheden.

Kapitalejerne hæfter alene med deres indskud i selskabet, og minimumsindskuddet er kr. 40.000.

Der kan godt ske delvis indbetaling af selskabskapitalen i et ApS, men der skal minimum indbetales kr. 40.000 ved delvis indbetaling, hvilket medfører, at reglerne om delvis indbetaling alene kan anvendes, hvis et ApS har en større kapital end mindsteindskuddet.

Der er en ret stor fleksibilitet for valg af ledelse i et ApS. Et ApS skal have en ledelse på minimum én direktør. Der kan vælges flere direktører, og der kan tillige også vælges en bestyrelse. Hvis et ApS har en bestyrelse, så er der ingen krav til antal medlemmer, og der er ikke noget krav om, at flertallet i bestyrelsen ikke må være i direktionen, ligesom bestyrelsesformanden godt kan være i direktionen. Et ApS kan derfor i princippet have en ledelse med både en bestyrelse og en direktion, hvor den samme person er eneste direktør og eneste bestyrelsesmedlem.

I et ApS er der færre krav til omstrukturering m.v., hvilket medfører, at der i mange situationer er mulighed for at fravælge diverse dokumenter og erklæringer.

Læs mere om valg af selskabsform her

Hvilken selskabsform er bedst

Hvorvidt et ApS eller et A/S er den rigtige selskabsform i din situation, når du skal stifte et selskab, afhænger meget af dine ønsker og behov. Et ApS vil dog i langt de fleste situationer være den foretrukne selskabsform, da kravet til kapital ”kun” er kr. 40.000, og der f.eks. ikke er krav om, at selskabet skal have en bestyrelse.

Hvis du skal starte virksomhed, bør du derfor altid overveje om ikke et ApS er det rigtige. Det skal også nævnes, at du altid kan lave en kapitalforhøjelse i et ApS og omdanne det til et A/S, hvis der senere er behov herfor.

Du kan læse mere om omdannelse af ApS til A/S her.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til stiftelse af selskab.