Skattefri virksomhedsomdannelse

En skattefri virksomhedsomdannelse er en omdannelse af en virksomhed, hvor virksomhedens ejerstruktur ændres uden at udløse skatteforpligtelser her og nu. Der er typisk tale om en omdannelse af en personlig drevet virksomhed til et ApS.

Udarbejdet af Dokumenter.dk

Hvad er skattefri virksomhedsomdannelse?

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse skal der ikke betales skat af den goodwill der er opstået. Mulighederne for skattefri virksomhedsomdannelse er reguleret af dansk skattelovgivning og er underlagt visse betingelser og krav, der skal opfyldes for at der kan gennemføres en skattefri omdannelse.

En skattefri virksomhedsomdannelse er en proces, hvor en virksomhed ændrer sin juridiske form uden at udløse skattemæssige konsekvenser. Dette kan være en attraktiv mulighed for virksomhedsejere, der ønsker at ændre deres virksomhed fra f.eks. en personlig ejet virksomhed (enkeltpersonvirksomhed eller et I/S mellem to personer) til et selskab. Det hidtidige selskab er typisk drevet i virksomhedsskatteordningen (VSO). Det nye selskab er typisk et ApS, alternativt et A/S. Såfremt ejeren efterfølgende ønsker et holdingselskab følges den skattefri virksomhedsomdannelse ofte op af en skattefri anpartsombytning.

En revisor kan være en uvurderlig ressource i denne proces, da stiftelsen kræver at en godkendt revisor udarbejder en vurderingsberetning, ligesom det er en relativ kompleks og teknisk juridisk procedure, der kræver grundig viden om skattereglerne og revisorernes faglige kompetencer. En rådgivning fra en advokat kan også være påkrævet.

Hvorfor vælge en skattefri virksomhedsomdannelse?

Der kan være forskellige grunde til at vælge en skattefri virksomhedsomdannelse. Her er nogle af de typiske fordele:

  1. Beskyttelse af privat formue: Hvis du driver en personlig ejet virksomhed, er du personligt ansvarlig for virksomhedens gæld og forpligtelser. Ved at omdanne din virksomhed til et selskab kan du beskytte din private formue, da selskabet bliver en separat juridisk enhed, og du hæfter kun med den investerede kapital.
  2. Skattefordelagtig ejerstruktur: Skatteforholdene for selskaber og personligt ejede virksomheder er forskellige. Ved at omdanne din virksomhed kan du i en række situationer optimere din ejerstruktur og muligvis opnå besparelser i forhold til skat på indkomst, kapitalgevinster og udbytteskat.
  3. Mulighed for at tiltrække investorer: Hvis du ønsker at tiltrække investorer til din virksomhed, kan det være mere attraktivt at have en selskabsstruktur, da det kan give en mere professionel og troværdig fremtoning.
  4. Fremtidig succession og arveplanlægning: Hvis du ønsker at planlægge for en fremtidig overdragelse af din virksomhed til dine arvinger, kan en skattefri virksomhedsomdannelse være en fordelagtig mulighed. Ved at omdanne virksomheden til et selskab kan du nemlig nemmere overdrage ejerskabet og opnå skattefordele i forhold til arveafgifter.

Sådan gør du det med brug af revisor

En skattefri virksomhedsomdannelse kan være en kompleks og teknisk procedure, og derfor kan det være en god idé at få hjælp fra en revisor i processen. En revisor kan hjælpe med at sikre, at betingelserne og kravene for en skattefri omdannelse er opfyldt, og at der ikke opstår skatteforpligtelser i forbindelse med omdannelsen.

Her er nogle af de opgaver, som en revisor kan hjælpe med i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse:

  1. Rådgivning og planlægning: En revisor kan rådgive om de forskellige muligheder for omdannelse af virksomheden og hjælpe med at planlægge processen.
  2. Vurdering af virksomheden: En revisor kan hjælpe med at vurdere virksomhedens værdi og sikre, at de opgjorte værdier er korrekt beregnet.
  3. Udarbejdelse af dokumenter: En revisor kan hjælpe med at udarbejde de nødvendige dokumenter, herunder vurderingsberetningen og hjælpe med vurderingen af om den skattefri virksomhedsomdannelse skal laves med eller uden ansøgning/bindende forhåndsbesked fra SKAT.
  4. Indberetning til SKAT: En revisor kan hjælpe med at indberette omdannelsen til SKAT og sikre, at alle krav og betingelser for en skattefri omdannelse er opfyldt.

En skattefri virksomhedsomdannelse kan være en fordelagtig mulighed for virksomhedsejere, der ønsker at ændre deres virksomheds juridiske form uden at udløse skatteforpligtelser.

Hvis I er flere ejere bør I altid sikre jer, at lave en ejeraftale. Du kan læse mere her om Ejeraftale – hvad er det?

Med hjælp fra en revisor kan processen for en skattefri omdannelse blive mere overskuelig og sikker, da revisoren kan hjælpe med at sikre, at alle betingelser og krav for en skattefri omdannelse er opfyldt. Yderligere kan revisor bistå med en vurdering af om det reelt er skattemæssigt fordelagtigt og/eller nødvendigt at lave det som en skattefri virksomhedsomdannelse eller om man blot kan stifte et nyt selskab “og starte for fra”.