Trustpilot

Allonge om afståelse af erhvervslejemål

Beskrivelse
Køb dokument
175,00 DKK
Pris med moms

Denne skabelon indeholder en tillæg - også kaldet en allonge - til en erhvervslejekontrakt i det tilfælde at lejer afstår sit erhvervslejemål.

Selvom den indtrædende lejer som udgangspunkt indtræder i erhvervslejekontraktens rettigheder og pligter ved afståelsen, anbefales det, at der udarbejdes en allonge vedrørende afståelsen både af hensyn til den indtrædende og udtrædende lejer samt af hensyn til udlejer, således at der foreligger en klar skriftlig allonge, der regulerer afståelsen.

Tillægget til erhvervslejekontrakten tiltrædes af den indtrædende lejer og udlejer.

Allongen er særligt vigtig, hvis der sker et brancheskift i forbindelse med afståelsen, og den indtrædende lejers branche ikke er tilladt at drive fra erhvervslejemålet i henhold til erhvervslejekontrakten.

Dokumentet leveres i en Word-skabelon, således at det nemt kan tilrettes.

Både udlejer, indtrædende og udtrædende lejer skal være opmærksomme på, at erhvervslejelovens bestemmelser om afståelse er fravigelige, hvorfor det altid er vigtigt nøje at gennemgå erhvervslejekontrakten og forholdene i øvrigt, inden man indgår aftale om afståelse af et erhvervslejemål.

Det anbefales endvidere, at der i forbindelse med afståelsen udarbejdes en afståelsesaftale/købsaftale mellem den udtrædende lejer/sælger og den indtrædende lejer/køber.

Allongen er udarbejdet af advokat Simon Trolle Markussen, som har speciale i erhvervslejeret.