Salg af virksomhed ved afståelse

I denne artikel kan du læse mere om salg af virksomhed ved en afståelse af et erhvervslejemål.

Udarbejdet af Dokumenter.dk

Overdragelse af virksomhed ved afståelse af erhvervslejemål

Mange virksomheder overdrages som en afståelse. En afståelse er en overdragelse af et erhvervslejemål.

Da erhvervslejemålet ofte er en meget central del af virksomhedens værdi, så sker mange virksomhedsoverdragelser ved en samtidig afståelse af erhvervslejemålet.

Restauranter, cafeer og butikker er typiske virksomheder, hvor der ofte sker en samtidig afståelse af det erhvervslejemål, hvorfra virksomheden drives. Dette skyldes, at cafeens, restaurantens eller butikkens beliggenhed og lokaler er en stor del af virksomhedens goodwill og værdi, da kunderne ofte kommer i en cafe, restaurant eller butik pga. beliggenheden. Beliggenheden kan være central, fordi virksomheden er beliggende centralt i en by, f.eks. i en trafikeret hovedgade eller en gågade.

En afståelse af et erhvervslejemål er en overdragelse af en erhvervslejekontrakt

Hvad er en afståelse?

En afståelse af et erhvervslejemål er en overdragelse af en erhvervslejekontrakt fra den nuværende lejer til en ny lejer. Den ny lejer kaldes også køber eller indtrædende lejer. Den nye lejer køber nemlig rettigheden til erhvervslejemålet ved at indtræde i samtlige rettigheder og forpligtelser, som den eksisterende udtrædende lejer har.

Virksomhedsoverdragelse sammen med en afståelse

Når du laver en virksomhedsoverdragelse sammen med en afståelse, så overdrager du ikke kun erhvervslejemålet, men også den virksomhed, der drives fra erhvervslejemålet. Det kan f.eks. være en restaurant, pizzeria eller cafe, der drives fra erhvervslejemålet. Der sker derfor både en overdragelse af lokalerne og virksomhedens øvrige aktiver. Virksomhedens øvrige aktiver er typisk inventaret, virksomhedsnavnet, hjemmeside, personale, varelager, SoMe-kanaler, telefonnummer og kunder/kundedatabase.

Læs mere om købsaftale afståelse

Afståelse ved salg af ApS/anpartsselskab

I stedet for en afståelse og overdragelse af alle aktiver i virksomheden, så kan du vælge at overdrage hele dit anpartsselskab (ApS). På denne måde sælger du ikke erhvervslejemålet og virksomhedens aktiver, men anparterne i selskabet, således at det er selskabet, der skifter ejer.

Ved et salg af anparterne i et ApS, så sker der faktisk ikke en afståelse, da det jo fortsat er anpartsselskabet, der er lejer af erhvervslejemålet. Mange udlejere vælger dog at tilføje en klausul i erhvervslejekontrakten, hvor det bestemmes, at en overdragelse af anparterne i selskabet skal betragtes som en afståelse.

For at en overdragelse af anparter skal kunne sidestilles med en afståelse, så kræver det, at det er særskilt aftalt mellem udlejer og lejer. Hvis dette ikke er tilfældet, så kan anparterne i selskabet som udgangspunkt frit overdrages uden samtykke fra udlejer. Vær dog opmærksom på, at der også kan være aftalt en personlig kaution, som skal håndteres. Det er nemlig meget typisk, at udlejer kræver en personlig kaution fra de personlige ejere af lejer, hvis lejer er et ApS. Dette skyldes, at et ApS har begrænset hæftelse.

Læs mere om overdragelse af anparter her

Salg af anparter eller afståelse?

Da udlejer som udgangspunkt skal godkende en afståelse af et erhvervslejemål, så kan det være en god ide at overveje et salg af selskabets anparter i stedet for.

Udlejer kan nægte at godkende en afståelse, hvis køber/indtrædende lejer har manglende brancheerfaring eller en dårlig økonomi. Reglerne herom er ikke særlig klare og er ofte genstand for tvister. Dette skyldes, at der ikke er nogen klare regler for, hvornår en indtrædende lejer har tilstrækkelig brancheerfaring eller tilstrækkeligt god økonomi. Der er derfor tale om et konkret skøn og en konkret vurdering, der afhænger af typen af virksomhed, lejemålets omfang og hvilke forhold, der hidtil har været accepteret af udlejer.

Anmodning om godkendelse af afståelse

Når du køber anparterne i et ApS, så skal du være opmærksom, at alle rettigheder og forpligtelser fortsætter med at eksistere i selskabet. Dette gælder både i forhold til kunder, skat, moms og leverandører. Virksomhedens forhold bør derfor undersøges nøje, inden du overtager et selskab.

Hvis du overtager et eksisterende selskab, så bør du overveje at få sælger til at tiltræde et Garantikatalog.

Du bør også altid overveje at stifte et ny ApS.

Stift ApS her

Konklusion

Hvis du ønsker at købe eller sælge en virksomhed, der har et erhvervslejemål, så skal du altså overveje, hvilken type af overdragelse, du skal vælge. Lidt firkantet kan der opstilles 3 modeller:

  1. Afståelse af erhvervslejemål uden en virksomhed
  2. Afståelse af erhvervslejemål inklusiv en virksomhed
  3. Overdragelse af anparterne i et selskab, der er lejer af et erhvervslejemål

Alle 3 modeller skal overvejes, når du skal overdrage en virksomhed med et erhvervslejemål. Der er som udgangspunkt ikke nogen rigtig og forkert model, da det afhænger helt af din konkrete situation og de ønsker, du har.

Læs mere om afståelse her.