Trustpilot

Salgs- og leveringsbetingelser

Vi håber, at du kan drage nytte af nedenstående skabelon der er udarbejdet i Word og som nemt kan tilrettes.

Det er ikke lovpligtigt at udarbejde skriftlige salgs- og leveringsbetingelser, men det tilrådes at gøre det, idet mange retssager opstår, fordi parterne ikke har klare aftaler, og risikoen for konflikter i et ellers godt kundeforhold kan minimeres ved tydeligt at angive virksomhedens salgs- og leveringsbetingelser.


Et sæt ajourførte salgs- og leveringsbetingelser sikrer et godt forhold til kunderne, således at kunderne ved, under hvilke betingelser de handler, og kan sige fra hvis de er uenige.


Et sæt godt gennembearbejdede salgs- og leveringsbetingelser giver kunden et fair overblik over spillereglerne, og endvidere kan vilkårene præges i en retning, der er gunstig for virksomheden selv.


I et sæt salgs- og leveringsbetingelser er et af de centrale forhold at tage et gyldigt ejendomsforbehold. Yderligere bør det fremgår, at betaling ved check, veksel eller gældsbevis ikke anses som endelig betaling, før fuld indfrielse har fundet sted, og pengeinstituttets eventuelle indsigelsesfrist er udløbet.


Overordnet set er købelovens bestemmelser deklaratoriske, hvilket vil sige, at de kan fraviges ved aftale. Man kan dog ikke ved salgs- og leveringsbetingelserne blindt fraskrive sig sit ansvar, og der er altid en risiko for, at urimelige salgs- og leveringsbetingelser kan blive tilsidesat under en eventuel retssag.


Det kan anbefales at afstemme en af nedenstående standard salgs- og leveringsbetingelser, så de passer til virksomhedens specifikke behov, og overveje i hvilken grad der er vilkår der generelt bruges inden for branchen og som bør indarbejdes.


Her kan du læse mere om salgs- og leveringsbetingelser - og du kan købe en skabelon nedenfor: