Trustpilot

Erhvervslejekontrakt - ikke-erhvervsbeskyttet lejemål / Business lease agreement - non-business protected premises - dansk og engelsk

Beskrivelse
Køb dokument
475,00 DKK
Pris med moms
Udarbejdet af
Troels Wenzel Østergaard
Troels Wenzel Østergaard

Advokat, HD (F)

SelskabsAdvokaterne

Kontaktinformation

Telefon 45 23 00 10

tw@dokumenter.dk

Denne erhvervslejekontrakt er udarbejdet på engelsk

Det er væsentligt, at erhvervslejekontrakten nøje afspejler de aftalte vilkår og parternes intentioner ved aftaleindgåelsen.

Dette er et udkast til en erhvervslejekontrakt, der er generelt anvendelig ved mange forskellige typer erhvervslejemål. Dog bør udlejning til en erhvervsbeskyttet lejer (en lejer, hvis stedlige forbliven på ejendommen er nødvendig for lejers kundekreds) give anledning til ekstra opmærksomhed omkring udformningen af kontrakten.

Erhvervslejekontrakten forsøger at imødegå nogle af de sædvanlige forhandlinger og problemstillinger, som ofte kan give uforholdsmæssige store gnidninger mellem lejer og udlejer. Denne skabelon er således tiltænkt som en forhandlingsmæssig og administrationsmæssig lettelse for lejer og udlejer.

Skabelonen Erhvervslejekontrakt guider den "udfyldende part" med bl.a. indsætningen af oplysninger om pris, regulering og vilkår. I øvrigt kan Word-skabelonen nemt tilrettes.

Dokumentet er ikke udtømmende og således ikke til hinder for, at yderligere aftaler mellem parterne indføres i dokumentet. Men denne kontrakt er relativ neutral, og begge parters interesser tilgodeses generelt set i rimeligt omfang.

En erhvervslejekontrakt skal underskrives af de tegningsberettigede personer for henholdsvis lejer og udlejer.