Trustpilot

Ansættelseskontrakt - opgavebegrænset (funktionær)

Beskrivelse
Køb dokument
375,00 DKK
Pris med moms
Udarbejdet af
Tina Raben Skaarup
Tina Raben Skaarup

Advokat

www.selskabsadvokaterne.dk

Kontaktinformation

Telefon 45 23 00 10

trs@selskabsadvokaterne.dk

Denne skabelon indeholder en standard ansættelseskontrakt, som regulerer forholdet mellem arbejdsgiver og en medarbejder, som bliver ansat til udførelse af en speciel opgave. 

Ansættelseskontrakten indeholder:

 • § 1 Tiltrædelsestidspunkt og arbejdssted
 • § 2 Stillingsbetegnelse og arbejdstid m.v.
 • § 3 Bierhverv, bibeskæftigelse og formueanbringelse
 • § 4 Tavshedspligt
 • § 5 Løn
 • § 6 Personalegoder, omkostninger og udlæg m.v.
 • § 7 Ferie
 • § 8 Opsigelse
 • § 9 Sygdom
 • §10 IT-politik, herunder anvendelse af internet og e-mail  
 • §11 Knowhow, ophavsret og opfindelser
 • §12 Ejerskab til immaterielle aktiver
 • §13 Opfindelser
 • §14 Øvrige forhold
 • §15 Behandling af personoplysninger
 • §16 Bilag
 • §17 Underskrifter

Dokumentet leveres i en Word-skabelon, således at det nemt kan tilrettes.

Den udførlige ansættelseskontrakt er udarbejdet af advokat Troels Wenzel Østergaard, som har speciale i ansættelsesret og erhvervsret.