Trustpilot

Ansættelseskontrakt - ikke-funktionær - timelønnet

Beskrivelse
Køb dokument
195,00 DKK
Pris med moms

Denne skabelon indeholder en standard ansættelseskontrakt (ansættelsesaftale), som regulerer vilkårene mellem en arbejdsgiver og en timelønnet ikke-funktionær i et selskab.

Ansættelseskontrakten indeholder:

 • § 1 Tiltrædelsestidspunkt og arbejdssted
 • § 2 Ansvarsområde og arbejdstid m.v.
 • § 3 Bierhverv og formueanbringelse
 • § 4 Tavshedspligt
 • § 5 Løn
 • § 6 Omkostninger og udlæg m.v.
 • § 7 Ferie
 • § 8 Opsigelse
 • § 9 Tilbagelevering af effekter
 • § 10 Sygdom
 • § 11 Øvrige vilkår
 • § 12 Underskrifter

Den timelønnede ikke-funktionær er ikke pålagt konkurrence- og kundeklausul. Køb ansættelseskontrakt med kunde- og konkurrenceklausul (ansættelsesklausuler)  her.

Dokumentet leveres i en Word-skabelon, således at det nemt kan tilrettes.

Den udførlige ansættelseskontrakt er udarbejdet af Michella Friis Grome, som har speciale i ansættelsesret og ansættelseskontrakter.