Trustpilot

Ansættelseskontrakt - engelsk - funktionær uden kunde- og konkurrenceklausul

Beskrivelse
Køb dokument
495,00 DKK
Pris med moms

Denne skabelon indeholder en engelsk standard ansættelseskontrakt (ansættelsesaftale), som regulerer vilkårene mellem en arbejdsgiver og en funktionær.

Funktionæren pålægges, som udgangspunkt, en konkurrenceklausul, en kundeklausul eller en kombineret klausul (det vil sige både en konkurrence- og en kundeklausul). Såfremt man ikke ønsker, at funktionæren skal være underlagt en af ovenstående erhvervsbegrænsende klausuler, kan disse blot slettes fra ansættelseskontrakten

1.  Tiltrædelsestidspunkt og arbejdssted
2.  Stillingsbetegnelse og arbejdstid, m.v.
3.  Bierhverv og formueanbringelse
4.  Tavshedspligt
5.  Løn
6.  Personalegoder, omkostninger og udlæg
7.  Ferie
8.  Opsigelse
9.  Sygdom
10. IT-politik, herunder anvendelse af internet og e-mail
11. Ejerskab til immaterielle rettigheder
13. Opfindelser
14. Øvrige forhold
15. Behandling af personoplysninger
16. Bilag
17. Underskrifter

Dokumentet leveres i en Word-skabelon, således at det nemt kan tilrettes.

Den udførlige ansættelseskontrakt er udarbejdet af Michella Friis Grome, som har speciale i ansættelsesret og ansættelseskontrakter.

Vigtig information i forhold til konkurrence- og kundeklausuler

Førend man gyldigt kan pålægge en arbejdstager en kundeklausul, en konkurrenceklausul eller en kombineret klausul, skal visse gyldighedsbetingelser være opfyldt.

For at arbejdstageren gyldigt kan underlægges en konkurrenceklausul kræves det f.eks., at arbejdstageren indtager en helt særlig betroet stilling, og det skal endvidere angives skriftligt, hvilke forhold i arbejdstagerens arbejde, som gør det påkrævet, at arbejdstageren pålægges konkurrenceklausulen.

Du kan læse mere om gyldighedsbetingelserne her

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt gyldighedsbetingelserne for at anvende konkurrence- eller kundeklausulen er opfyldt, er det en god ide at kontakte en specialist i ansættelsesret.

Du er altid velkommen til at kontakte Michella Friis Grome på telefonnummer 45 23 00 10 for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.

 

 

This template contains an English standard employment contract (employment agreement) regulating the terms between an employer and a salaried employee (funktionær).

1.  Commencement and place of work
2.  Job title and working hours, etc.
3.  Side-line occupation and capital investments
4.  Secrecy
5.  Salary
6.  Employee benefits, costs and expenses, etc.
7.  Holiday
8.  Termination
9.  Illness
10. IT policy, including the use of internet and email
11. Knowhow, intellectual property and inventions
12. Ownership of intellectual property
13. Inventions
14. Miscellaneous
15. Processing of personal data
16. Appendices
17. Signatures

The document is an easily adaptable Word template.