Omstrukturering af virksomhed

I denne artikel kan du læse om omstrukturering af virksomhed. Du kan blive klogere på, hvad en omstrukturering af virksomhed er, og hvordan du kan omstrukturere et eller flere selskaber.

Udarbejdet af Dokumenter.dk

Hvad er en omstrukturering af virksomhed

En omstrukturering af en virksomhed eller et selskab betyder, at du laver om på den struktur, som du driver virksomhed fra.

En omstrukturering af virksomhed kan være ensbetydende med mange eller få konkrete tiltag, og en omstrukturering kan være både stor og lille.

En omstrukturering af en virksomhed kan derfor både betyde, at du som mindre virksomhed ønsker at omdanne din personlige virksomhed til et ApS, eller at du går fra en helt simpel struktur med et ApS til en holdingstruktur, hvor du efterfølgende både ejer et holdingselskab og et driftsselskab. En omstrukturering kan også være ensbetydende med en større omorganisering af selskaberne i en koncern, hvor selskaber lægges sammen, deles eller ophører.

En omstrukturering af en virksomhed eller et selskab betyder, at du laver om på den struktur, som du driver virksomhed fra.

Hvorfor skal du lave en omstrukturering?

Der kan være mange grunde til at lave en omstrukturering af din virksomhed. Der er en række mere eller mindre almindelige årsager til omstruktureringer. Det kan være, at du som nævnt ovenfor blot ønsker en holdingstruktur. Du kan læse mere om holdingselskab her. Det kan også være, at du har to datterselskaber, som du ønsker at lægge sammen til et, fordi det ene ikke er aktivt eller at du har et driftsselskab med flere typer af drift, som du ønsker at dele, fordi det giver mening at skille risiko og drift fra hinanden.

Hvordan kan du lave en omstrukturering?

En omstrukturering af virksomhed laves på mange forskellige måder. Måden du omstrukturerer din virksomhed på, afhænger helt af, hvad dit udgangspunkt er, og hvad dit behov er. Altså hvilken selskabsstruktur, du har nu, og hvilken selskabsstruktur du ønsker.

Nedenfor er oplistet en række typiske selskabsretlige tiltag og beslutninger, som kan laves i forbindelse med en omstrukturering af din virksomhed.

Omdannelse af personlig virksomhed til ApS

En ret typisk omstrukturering er, at du har startet virksomhed som enkeltmandsvirksomhed. Med tiden vokser virksomheden og dermed også risikoen. Måske er aftalerne blevet større og måske har virksomheden fået ansatte medarbejdere. Du kan både lave en skattepligtig og en en skattefri omdannelse af din personlige virksomhed til ApS. En skattefri omdannelse af ApS skal laves i første halvdel af kalenderåret. Du kan læse mere om skattefri omdannelse af ApS her.

Etablering af holdingselskab/holdingstruktur

En anden ret typisk omstrukturering af en virksomhed er at gå fra et enkelt driftsselskab til en holdingstruktur. Der er en række fordele ved at have et holdingselskab.

Du kan etablere en holdingstruktur på flere måder, men en ret populær måde at gøre det på er ved en skattefri anpartsombytning, hvor du skattefrit etablerer et holdingselskab over dit eksisterende driftsselskab.

Du kan læse mere om en skattefri anpartsombytning her.

Du kan læse mere om holdingselskab her.

Spaltning af selskab

Spaltning af et selskab er også en ret typisk selskabsretlig manøvre at lave i en omstrukturering. En spaltning er som navnet antyder, at du deler et selskab op i to eller flere selskaber. En spaltning kan være nødvendig, hvis to ejere har et fælles holdingselskab, der ønskes delt til to. Du kan også spalte en gren eller division af en eksisterende virksomhed ud til et selvstændigt selskab. Det kaldes en grenspaltning.

Der er en række betingelser forbundet med at spalte et selskab, og du kan foretage forskellige typer af spaltning af selskab. Det kan f.eks. være en grenspaltning eller en ophørsspaltning, hvor et eller flere selskaber ophører som følge af spaltningen.

Du kan læse mere om spaltning af selskab her.

Fusion af selskaber

En fusion af to eller flere selskaber betyder, at selskaberne lægges sammen til ét selskab. Selskaberne kan fusionere sammen til et af de eksisterende selskaber, som kaldes en uegentlig fusion, eller til et helt nyt selskab, der etableres i forbindelse med fusionen, og det kaldes en egentlig fusion.

En fusion kan tillige både være lodret, hvor et datterselskab fusionerer op i et moderselskab, eller vandret, hvor to søsterselskaber fusionerer.

Du kan læse mere om fusion af selskaber her.

Konklusion

Som beskrevet i denne artikel kan en omstrukturering af virksomhed være mange forskellige ting. Når du skal omstrukturere din virksomhed, skal du derfor være klar over, hvad dit udgangspunkt er, og hvad målet er. Derefter skal du finde ud af, hvordan du bedst kommer fra udgangspunktet og til målet.

Hos Dokumenter.dk kan du finde information om en lang række af de forskellige typer af omstruktureringer af virksomhed, og du kan også hente en lang række af relevante dokumenter til brug for omstruktureringen.