Iværksætterselskabet – Omdannelse til et anpartsselskab

Et iværksætterselskab er en speciel form for anpartsselskab, hvor der er knyttet særlige betingelser til bl.a. dispositionen af selskabets overskud. Iværksætterselskabet kan endvidere omregistreres til et egentligt anpartsselskab, når kapitalgrundlaget i selskabet er minimum DKK 40.000.

Udarbejdet af Dokumenter.dk

Generelt om IVS

Du kan ikke længere stifte et IVS og alle eksisterende IVS’er bliver tvangsopløst, hvis de ikke omdannes til ApS.

Et iværksætterselskab forkortes IVS og skal have en kapital på mindst 1 kr. Selskabskapitalen kan kun indskydes i kontanter, men det er dog ikke længere at oprette nye iværksætterselskaber.

Et iværksætterselskab (IVS) skal årligt henlægge mindst 25 pct. af selskabets overskud til en bunden reserve til opbygning af selskabets kapitalgrundlag, indtil denne reserve sammen med selskabskapitalen samlet udgør mindst 40.000 kr. Det er derfor hensigten at et iværksætterselskab skal omdannes til et almindeligt anpartsselskab.

Et iværksætterselskab (IVS) kan ikke træffe beslutning om at udlodde udbytte, herunder ekstraordinært udbytte, før reserven til opbygning af selskabets kapitalgrundlag sammen med selskabskapitalen udgør mindst 40.000 kr.

Du kan læse om stiftelse af ApS her.

Omdannelse

Iværksætterselskabets selskabskapital og reserven til opbygning af selskabets kapitalgrundlag skal til sammen udgøre mindst 40.000 kr., hvis selskabet skal omdannes til et egentligt anpartsselskab. En omdannelse af et iværksætterselskab til et anpartsselskab er i princippet “kun” en omregistrering.

Kapitalejerne kan på en generalforsamling træffe beslutning om at iværksætterselskabet skal omdannes (omregistreres) til et anpartsselskab. Denne beslutning skal træffes med et dobbelt 2/3 flertal – som regel er der dog enighed mellem alle kapitalejere om at omdanne selskabet, hvorfor dette sjældent er noget praktisk problem.

Iværksætterselskabets vedtægter skal endvidere ændres, således at de opfylder de sædvanlige krav til anpartsselskaber. Du kan købe et sæt standardvedtægter for et ApS.

Det er en betingelse for omregistreringen, at der udarbejdes en erklæring af en vurderingsmand (f.eks. en revisor), om at kapitalen er til stede, eller at beslutningen om omregistrering træffes på baggrund af et revideret årsregnskab, der udvider en egenkapital på minimum 40.000. I så tilfælde skal der tillige udarbejdes en erklæring fra selskabets ledelse.

Husk at selskabets vedtægter også skal ændres i forbindelse med omregistreringen, herunder bl.a i forhold til selskabets navn (der skifter til “ApS” i stedet for “IVS”) og selskabets nominelle kapital, der efter omregistreringen minimum udgør kr. 40.000.

Konklusion

De særlige krav til et iværksætterselskab (IVS) skal implementeres i iværksætterselskabets vedtægter. Du kan købe et stiftelsesdokument med et sæt standard vedtægter for et iværksætterselskab her på Dokumenter.dk ved at klikke på linket nedenfor.

Hvis du allerede har et iværksætterselskab (IVS), men ønsker at omdanne dette til et ApS kan du købe en skabelon til en generalforsamlingsbeslutning her på Dokumenter.dk. Det er i den forbindelse vigtigt, at du tillige laver vedtægterne om, så de passer til et ApS. Der er ikke længere krav om at du får udarbejdet en erklæring fra en vurderingsmand.

Læs mere om hvordan du kommer fra IVS til ApS inden fristen her.