Trustpilot

Udlodning af ekstraordinært udbytte A/S

Beskrivelse
Køb dokument
250,00 DKK
Pris med moms

Dette er en skabelon til ekstraordinær generalforsamling i et A/S, hvor det belsuttes at udlodde ekstraordinært udbytte i henhold til selskabslovens §§ 182 og 183.

Generalforsamlingen kan træffe beslutning  om udlodning af ekstraordinært udbytte, når selskabet har aflagt den første årsrapport.

Generalforsamlingen må ikke beslutte udlodning af højere ekstraordinært udbytte end foreslået eller tiltrådt af selskabets centrale ledelsesorgan.

Generalforsamlingen  kan bemyndige selskabets centrale ledelsesorgan til efter aflæggelsen af det første årsregnskab at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte. Bemyndigelsen kan indeholde økonomiske og tidsmæssige begrænsninger. Denne skabelon har et oplæg til bemyndigelse som alternativ.

Som ekstraordinært udbytte kan kun anvendes midler, der er omfattet af selskabslovens § 180, stk. 2, samt optjent overskud og frie reserver, der er opstået eller blevet frigjort efter den periode, der senest er aflagt årsrapport for, medmindre beløbet er udloddet, forbrugt eller bundet.

I aktieselskaber skal en beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte altid vedlægges en balance. Det centrale ledelsesorgan vurderer , om det er forsvarligt at vedlægge balancen fra seneste årsrapport, eller om der skal udarbejdes en mellembalance, der viser, at der er tilstrækkelige midler til rådighed for uddelingen. Dog skal der i aktieselskaber, hvor beslutningen om udlodning af ekstraordinært udbytte træffes mere end 6 måneder efter balancedagen i selskabets seneste godkendte årsrapport, altid udarbejdes en mellembalance, der viser, at der er tilstrækkelige midler til rådighed for uddelingen