Sådan ændrer du navn på dit selskab

I denne artikel gennemgår vi, hvordan du nemt kan ændre navnet på dit selskab. Du kan tillige læse de mest nødvendige regler om et selskabs navn. Artiklen omhandler primært ApS’er og A/S’er (kapitalselskaber)

Udarbejdet af Dokumenter.dk

Ændring af selskabsnavn

Vedtægterne for et kapitalselskab (ApS og A/S) skal indeholde oplysning om selskabets navn og eventuelle binavne.

Hvis du ønsker at ændre selskabets navn eller binavne, skal du derfor lave en ændring af selskabets vedtægter. Ændring af selskabets vedtægter skal foretages på selskabets generalforsamling. Dette kan være selskabets årlige ordinære generalforsamling, men du kan også sagtens vedtage ændring af selskabets navn på en ekstraordinær generalforsamling.

Når du skal foretage ændring af selskabets navn, skal du derfor foretage følgende 3 ting:

 1. Lave et referat af en generalforsamling med beslutning om ændring af selskabets navn og ændring af selskabets vedtægter.
 2. Ændre/opdatere selskabets vedtægter med det nye navn (og evt. binavne)
 3. Anmelde ændringen på www.virk.dk

I vores guide til en ekstraordinær generalforsamling kan du nemt lave både et referat af den ekstraordinære generalforsamling samt nye vedtægter med selskabets nye navn. Vi har en integration til CVR, så du er sikker på, at du får alle de nødvendige og korrekte informationer om selskabet med.

Efter udarbejdelsen kan du tillige nemt sende generalforsamlingen til digital signatur hos dirigenten og eventuelt hos kapitalejerne.

Du kan lave generalforsamlingen her.

Anmeldelse på virk.dk

Anmeldelse af beslutningen om at ændre selskabets navn kan du nemt gøre på www.virk.dk.

 1. Gå ind på www.virk.dk
 2. Log på med NemID, MitID eller medarbejdersignatur
 3. Find selskabet frem via CVR-nr. eller søgning på navnet
 4. Vælg ændring af selskabet
 5. Vælg ændring af selskabets stamoplysninger
 6. Ændre navnet
 7. Vælg dokumentation og upload generalforsamlingen og de nye vedtægter
 8. Gennemfør anmeldelsen
 9. Betal gebyr på 180 kr.

Herefter modtager du en mail med bekræftelse af anmeldelsen og et sagsresume. Kort tid efter vil du modtage en mail, hvor anmeldelsen er registreret. De fleste anmeldelser sker automatisk i Erhvervsstyrelsens it-system, men enkelte gange udtages til manuel behandling, og så kan sagsbehandlingstiden være længere.

Beslutningsgrundlag ved ændring af vedtægter/navn

Når du skal ændre selskabet navn, så skal du som nævnt ændre selskabets vedtægter. Beslutning om ændring af vedtægterne er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet på generalforsamlingen, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen. Dette kaldes også dobbelt 2/3 flertal.

Stemmeløse kapitalandele tælles ikke med ved beregningen af de 2/3, selvom de er til stede på generalforsamlingen, medmindre de i vedtægterne er tillagt repræsentationsret.

I praksis skaber det ikke de store udfordringer, da kapitalejerne i et selskab jo ofte er helt enige om at ændre navn.

Selskabets navn

Kun aktieselskaber og anpartsselskaber kan og skal i deres navn benytte betegnelserne »aktieselskab« henholdsvis »anpartsselskab« eller forkortelserne »A/S«, henholdsvis »ApS«.

Et selskabs navn skal tydeligt adskille sig fra navnet på andre virksomheder, der er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system. Du kan nemt foretage en søgning på cvr.dk for at se, om der er andre selskaber, der har det navn, du ønsker til dit selskab.

I selskabets navn må du ikke have slægtsnavn, firmanavn, særegent navn på fast ejendom, varemærke, forretningskendetegn og lign., som du ikke har rettighederne til.

Selskabets navn må heller ikke være ”egnet til at vildlede”, hvilket betyder, at navnet ikke må være uklart, urigtigt eller illoyalt i forhold til andre virksomheder.

Hvis navnet betegner en bestemt virksomhed, må det ikke videreføres uforandret, når kapitalselskabets hovedaktivitet væsentligt forandres.

Dit selskab skal i breve og på andre forretningspapirer, herunder e-mails m.v. og på selskabets hjemmeside, angive navn, hjemsted og cvr-nummer.

Ovenstående gælder også for valg af selskabets eventuelle binavne. Dit selskab kan gratis registrere op til 5 binavne. Registrering af mere end 5 binavne koster kr. 1.000 pr. binavn. Dette gælder dog ikke binavne, som videreføres i forbindelse med omdannelse, fusion eller spaltning.

Læs mere om valg af selskabets navn her

Registreringspligt

Registreringspligtige oplysninger, som f.eks. ændring af selskabets navn, skal du registrere på virk.dk senest 2 uger efter, der er truffet beslutning på selskabets generalforsamling.

Pligten til at sikre at anmelde ændringen af selskabets navn påhviler selskabets centrale ledelse. Den centrale ledelse er direktionen i selskaber uden en bestyrelse og bestyrelsen i selskaber, der både har en direktion og en bestyrelse.