Trustpilot

Referat - ekstraordinær generalforsamling i et A/S - rettet kapitalforhøjelse

Beskrivelse
Køb dokument
200,00 DKK
Pris med moms

Dette dokument indeholder en skabelon til en ekstraordinær generalforsamling i et A/S, hvor der træffes beslutning om en rettet kapitalforhøjelse med kontant indskud. Dvs. en kapitalforhøjelse, hvor det ikke er de eksisterende kapitalejere, der tegner de nye aktier, men en ny kapitalejer - f.eks. en investor eller ny partner.

I henhold til selskabslovens § 28, nr. 3, skal selskabets vedtægter indeholde oplysninger om selskabskapitalens størrelse, hvorfor dette punkt i vedtægterne skal ændres i forbindelse med kapitalforhøjelsen. Derfor er der i skabelonen ligeledes indført, at der vedtages nye vedtægter for selskabet som følge af kapitalforhøjelsen. Du kan købe en skabelon til vedtægter for A/S her.

Dokumentet indeholder en professionel opsætning af referatet, herunder:

  1. Forhøjelse af selskabets kapital ved kontant indskud.
  2. Vedtagelse af nye vedtægter for selskabet.
  3. Bemyndigelse til en person til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

Skabelonen leveres i word-format, således, at du nemt kan lave tilføjelser/rettelser i templaten efter dit behov.

Vi har også en skabelon til en kapitalforhøjelse hvor de eksisterende kapitalejere tegner forholdsmæssigt.