Trustpilot

Kapitalforhøjelse i ApS ved gældskonvertering

Beskrivelse
Køb dokument
250,00 DKK
Pris med moms

Dette er en skabelon til afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling i et ApS, hvor det besluttes at lave en kapitalforhøjelse med konvertering af gæld i henhold til selskabslovens § 161. 

Skabelonen leveres i word-format og er nem at redigere og tilpasse til jeres aktuelle behov.

Dokumentet indeholder en professionel opsætning af referatet, herunder:

  1. Forhøjelse af selskabets kapital ved gældskonvertering.
  2. Vedtagelse af nye vedtægter for selskabet.
  3. Bemyndigelse til en person til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.

Skabelonen lægger op til at at fravige det centrale ledelsesorgans redegørelse for årsagen til og tidspunktet for gældsstiftelsen og for grundene til forslaget om konvertering, jf. selskabslovens § 161, stk. 2.

Skabelonen tager udgangspunkt i, at det er den eller de eksisterende kapitalejere, der konverterer gæld og dermed tegner nye kapitalandele ved kapitalforhøjelsen.

Husk at du ved en kapitalforhøjelse ændrer selskabets nominelle værdi og du derfor også skal ændre vedtægterne på dette punkt.