Trustpilot

Kapitalforhøjelse i ApS ved apportindskud

Beskrivelse
Køb dokument
250,00 DKK
Pris med moms

Dette er en skabelon til en kapitalforhøjelse i et ApS, hvor forhøjelsen sker ved indskud af andre værdier end kontanter - et såkaldt apportindskud.

Beslutningen om kapitalforhøjelse træffes på en ekstraordinær generalforsamling, hvor der samtidig skal vedtages en ændring af selskabets vedtægter, da selskabets nominelle kapital forhøjes.

Hvis nye kapitalandele indbetales i andre værdier end kontanter, skal forhøjelsesbeslutningen i henhold til selskabsloven indeholde bestemmelser herom, og der skal udarbejdes en vurderingsberetning. Skabelonen lægger naturligvis op hertil, men erklæringen skal indhentes og udarbejdes af en revisor.

Skabelonen er udarbejdet af advokat Simon Trolle Markussen, der er specialist i selskabsret.