Trustpilot

Gældsbrev - lån fra ejer til selskabet - efterstillet

Beskrivelse
Køb dokument
120,00 DKK
Pris med moms

Et gældsbrev er en skriftlig erklæring, i hvilken udstederen anerkender, at der påhviler ham en i hovedsagen ubetinget, ensidig forpligtelse til at betale penge. Et gældsbrev er ofte udstedt i anledning af et pengelån, og det er sædvanligt, at debitor i gældsbrevet udtrykkeligt forpligter sig til at betale en vis nærmere aftalt rente. Reglerne om gældsbreve findes i gældsbrevsloven.

Følgende dokument er en skabelon til simpelt gældsbrev mellem en ejer (hovedaktionær/anpartshaver) og selskabet, hvor det er ejeren, som låner penge til virksomheden, og hvor lånet ydes som efterstillet. Ved en eventuel konkurs træder lånet tilbage i forhold til al anden simpel gæld.

Gældsbrevet indeholder nærmere vilkår om lånet, herunder lånets størrelse, afdrag på lånet, opsigelse fra begge parter samt beføjelser, såfremt betalingen ikke overholdes af debitor over for kreditor.

Vilkårene i gældsrevet skal altid være på markedsvilkår, jf. ligningslovens § 2. Gældsbrevets rentesats skal f.eks. derfor altid fastsættes efter princippet i ligningslovens § 2 om "armslængde" mellem selskabet og selskabets ejer. Et udgangspunkt er den rentesats selskabet ellers har mulighed for at låne penge til.

Såfremt man er i tvivl om rentesatsen eller vilkårene i øvrigt er på markedsvilkår anbefaler Dokumenter ApS, at man som virksomhed eller virksomhedsejer søger rådgivning hos en advokat eller revisor om fastsættelsen af vilkårene.