Hvad er et gældsbrev

I denne artikel gennemgår vi, hvad et gældsbrev er, og hvornår du skal lave det. Vi gennemgår også hvorfor det er vigtigt at have et skriftligt gældsbrev.

Udarbejdet af Christine Seedorff Slente

Hvad er et gældsbrev?

Et gældsbrev er en skriftlig aftale, der kan indgås mellem to parter i forbindelse med, at den ene part (låntager) låner penge af den anden part (långiver). Et gældsbrev er altså en aftale, der dokumenterer, at låntager skylder långiver en given sum penge. Gældsbrevet regulerer de vilkår, som en aftale om et lån er indgået under, herunder hvordan et lån afvikles, hvornår det skal være betalt tilbage, hvordan det forrentes, samt hvordan en eventuel misligholdelse af lånet håndteres.

Her kan du læse mere om gældsbrev i selskaber og gældskonvertering.

Hvorfor skal du lave et gældsbrev?

Med et gældsbrev kan långiver endvidere dokumentere, at der ikke er tale om en gave men om et lån, der altså i overensstemmelse med de aftalte betingelser og vilkår skal betales tilbage på sigt. Långiver kan således bruge gældsbrevet til at håndhæve den aftale, som parterne har indgået i tilfælde af, at låntager misligholder lånet.

Økonomi bliver desværre ofte årsag til konflikter, uvenskaber og splid – selv mellem familiemedlemmer og nære venner. Derfor er det centralt at få udarbejdet et gældsbrev i fredstid, så parterne i et gældsforhold har et klart udgangspunkt at forholde sig til, hvis de uventet havner i en konflikt om lånet.

Det er både i långiver og låntagers interesse, at der foreligger et gældsbrev. En sådan skriftlig aftale sikrer nemlig, at der eksisterer klare retningslinjer og rammer for de vilkår, som lånet er givet og taget under. Herved mindskes risikoen for, at parterne bliver i tvivl og dermed uenige om aftalegrundlaget. For långiver er et gældsbrev en fordel, fordi det udgør dokumentation for, at denne kan få sine penge tilbage. For låntager er det fordelagtige ved et gældsbrev derimod, at det fastlægger klare rammer for, hvordan vedkommende skal betale pengene tilbage. Desuden understreger det, at der er tale om et lån, hvorved låntager ikke risikerer at skulle betale skatter og afgifter heraf (som det ellers er tilfældet med visse gaver).

Du kan læse mere om gaver, arveforskud og familielån her.

Hvad skal et gældsbrev indeholde?

Indholdet af et gældsbrev afhænger af, om det er til privat eller erhvervsmæssigt brug. Dette skyldes, at der kan være forskellige behov og ønsker forbundet med udarbejdelsen af et gældsbrev afhængigt af, hvem långiver og -tager er, samt hvilken relation, de har.

Et gældsbrev er juridisk bindende for parterne og skal ikke tinglyses for at blive gyldigt. Det eneste gyldighedskrav til et gældsbrev er, at det underskrives af både långiver og låntager. Det originale gældsbrev er det, der kan håndhæves ved fogedretten, og bør derfor opbevares af långiver. Låntager kan derimod opbevare en kopi af originalen.

Forældelse af et gældsbrev

Det er desuden centralt at være opmærksom på, at et gældsbrev, der er oprettet efter 2007, forældes efter 10 år. For at undgå forældelse kan låntager enten indhente en skriftlig erklæring fra långiver, hvori det angives, at gældsforholdet stadig er gældende, eller få fogedretten til at påtegne (bekræfte), at gældsbrevet fortsat er gældende. Når gældsforholdets fortsatte eksistens er bekræftet på en af de ovennævnte måder, løber der en ny forældelsesfrist på 10 år.

Et gældsbrev sikrer ro, stabilitet og forudsigelighed mellem parterne i et gældsforhold og medvirker altså til, at lånet tilbagebetales i fred og fordragelighed på aftalte vilkår.