Gave, arveforskud eller familielån?

Det sker ofte at man står i en situation med sine nærmeste familie, hvor man enten har muligheden for at yde eller selv har behovet for økonomisk bistand. Man ønsker måske at støtte sit barns uddannelse eller start på familielivet, hjælpe sine forældre med en økonomisk håndsrækning for at de kan blive i barndomshjemmet, eller dække et akut hul i en ens samlevers økonomi. Inden man overfører pengene, bør man gøre sig overvejelsen om hjælpen skal ske som en gave, et arveforskud eller om der skal laves et lån.

Udarbejdet af Mette Beck Kofoed

Gaver

Giver man en gave, skal man holde sig for øje om gaven udløser en afgifts- og skatteforpligtelse, eller om gaven er omfattet af reglerne for afgifts- og skattefrie gaver. Dette afhænger af hvem gaven gives til og hvor stor gaven er.

Har man et ønske om at gaven kun skal tilfalde gavemodtageren, og ikke indgå i gavemodtagerens delingsformue i ægteskabet, skal dette meddeles gavegiver samtidig med gaven gives.

Endelig skal man være opmærksom på, at hvis man f.eks. sidder i uskiftet bo, er der yderligere begrænsninger for dispositionsretten.

Gaver der er givet, kan som udgangspunkt ikke kræves retur og har den umiddelbare virkning, at de mindsker ens egen formue tilsvarende. Selvom man som gavegiver stort set altid, selv har ret til at disponere over sin egen formue i levende live, kan en betydelig gave til f.eks. kun det ene barn, skabe mislyd i familien – både mens gavegiver er i live og ved fordeling af dødsboet efterfølgende.

Det anbefales at man altid opretter et gavebrev når der gives betydelige gaver, der ikke har karakter af sædvanlige lejlighedsgaver.

Her finder du skabelon til gavebrev.

Arveforskud

Ønsker man ikke at forfordele en arving frem for de andre, men samtidig ønsker at hjælpe arvingen økonomisk lige nu – kan man overveje om der skal gives et arveforskud.

Et arveforskud er et forskud på den arv, arvingen må forventes at skulle modtage når givers dødsbo skal deles. Det allerede modtagne arveforskud bliver derfor modregnet i arvingens arv, og derved bliver de øvrige arvinger ikke stillet ringere end den arving, der allerede har modtaget penge.

Afgiftsmæssigt beregnes og behandles arveforskud som gaver, og afgiften udløses ved overdragelsen.

Af bevismæssige og afgiftsmæssige årsager anbefales det også her, at man opretter et dokument hvis man giver et arveforskud. Der er ikke formkrav, men der kan oprettes en arveforskudskontrakt og/eller arveforskuddet kan nævnes i et testamente.

Du finder skabelonen til en arveforskudskontrakt her.

Familielån

Endelig kan man overveje, om man i stedet ønsker at tilgodese eller hjælpe sine nærmeste i form af et lån. Der kan ydes et lån på favorable vilkår som f.eks. et lavtforrentet eller rentefrit familielån.

For at kunne dokumentere et låneforhold, kan man oprette et gældsbrev, hvori betingelserne og vilkårene fremgår. Det må anbefales at der i sådanne familie lånesituationer situationer oprettes et gældsbrev på anfordringsvilkår.

Du kan læse mere om gældsbrev her.

Du kan finde skabelonerne til familielån her.