Typer af særeje

I denne artikel kan du læse mere om de forskellige typer af særeje, og du kan blive klogere på, hvilken type af særeje, der passer til din situation og dine ønsker.

Udarbejdet af Mette Beck Kofoed

Særeje og ægtepagt

Når du skal oprette en ægtepagt, er der en lang række forskellige typer af særeje, som du kan vælge imellem. I denne artikel gennemgår vi de mest almindelige, så du forhåbenligt får et overblik over dine muligheder.

Udgangspunktet i dansk ret er at ægtefæller ved ægteskabets indgåelse får delingsformue.

Ved delingsformue skal ægtefællerne i skiftesituationen – separation, skilsmisse eller død – give halvdelen af deres respektive bodel til den anden ægtefælle.

I mange ægteskaber har ægtefællerne imidlertid et specifikt ønske om, at enten hele eller dele af deres respektive bodele ikke deles ved et skifte – og det er derfor nødvendigt at oprette en ægtepagt om særeje.

Der findes flere forskellige former for særeje, og et særeje kan omfatte hele eller dele af den enes eller begge formuer.

Skilsmissesæreje

Ved ægtepagt med skilsmissesæreje, deles særejet ikke i tilfælde af separation eller skilsmisse, hvorimod særejet bliver delingsformue ved død. Den efterlevende ægtefælle har i dette tilfælde mulighed for at sidde i uskiftet bo med fællesformuen.

Opret ægtepagt her

Fuldstændigt særeje

Ved et fuldstændigt særeje, forbliver særejen hos ejerægtefællen og deles ikke med den anden ægtefælle, uanset årsagen til skiftet. Særejet indgår således ikke i fællesboet, og den efterlevende ægtefælle har ikke mulighed for at sidde i uskiftet bo med denne del af formuen.

Kombinationssæreje

Kombinationssæreje er, som det fremgår af titlen en kombination af skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje.

Ægtefællerne kan f.eks. have et ønske om, at ejerægtefællens formue gode skal blive hos ejerægtefællen i dennes levende live og ikke deles med den anden ægtefælle (fuldstændigt særeje), men ved ejerægtefællens død skal formuegodet tilgodeses den efterlevende ægtefælles – ved boslod og arv.

Suppleret med et testamente kan kombinationssæreje sikre ægtefællernes ønsker.

Brøkdelssæreje

En særejeform, hvor en fastsat brøkdel af en ægtefælles formue gøres til ægtefællens særeje, hvorimod den resterende del skal være delingsformue. Ved brøkdelssæreje kan der kombineres med delingsformue, skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje.

Sumsæreje og sumfællesksab

Ved et sumsæreje gøres en bestemt sum af en ægtefælles formue til særeje. Ved sumfælleseje gøres en bestemt sum af en ægtefælles formue til delingsformue, hvorimod resten af formuen er særeje.

Ægtepagt om sumsæreje kan kombineres med delingsformue, skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje.

Tidsbegrænset særeje

En ægtefælles særeje kan tidsbegrænses i en nærmere fastsat periode, hvorefter det bortfalder. Kombinationen af tidsbegrænset særeje kan ske med delingsformue, skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje.

Læs mere om oprettelse af ægtepagt her

Find guide til tinglysning af ægtepagt her.