Skal du giftes?

Har du overvejet, hvilken betydning det vil kunne få for din virksomhed ved separation/skilsmisse. Det er en lykkelig tid, når kirkeklokkerne ringer og brylluppet står for døren. I forbindelse med indgåelse af ægteskab er det imidlertid fornuftigt at tænke på, hvilken betydning ægteskabet har for ens formue og for virksomheden. I Danmark er reglerne sådan, at nårman indgår ægteskab får man automatisk delingsformue i ægteskabet, hvis man ikke har oprettet en ægtepagt om særeje.

Udarbejdet af Mette Beck Kofoed

Ægteskab og virksomhedsejer

Delingsformue betyder, at ved skilsmisse/separation skal den fælles formue deles. Man opgør hvad ægtefællerne hver i sær ejer af aktiver og gæld, og hvis ægtefællens formue er positiv, tilfalder halvdelen af formuen den anden ægtefælle. Hvis formuen er negativ, deles gælden ikke. Der er tale om en kvantitativ delingsregel – så man har som ægtefælle alene krav på halvdelen af værdien fra den anden ægtefælle. Man kan derfor – som altovervejende hovedregel ikke kræve at få bestemte aktiver udlagt.

Ved oprettelse af en ægtepagt kan du sikre, at din formue og/eller virksomhed ikke skal deles i tilfælde af skilsmisse/separation. Hvis man er virksomhedsejer sammen med andre er det nogle gange også bestemt i en ejeraftale, at virksomhedsejerne skal have en ægtepagt om særeje.

Der findes forskellige former formueordninger i Danmark – og mulighederne for at skræddersy ægtefællers økonomi på kort og langt sigt er mange. Suppleret med et testamente kan ægtefællerne også bestemme og tilgodese de parter de ønsker mest muligt.

Vi vil derfor anbefale, at du overvejer, hvilken formueordning der skal gælde i dit ægteskab.

På Dokumenter.dk kan du finde en skabelon til en ægtepagt om forskellige typer af særeje i ægteskabet, herunder “fuldstændigt særeje” eller “Kombinationssæreje”.

Du kan læse mere om de forskellige typer af særeje her.

Hvis du allerede er gift er det også muligt at oprette en ægtepagt. Men ægtefællerne skal i så fald være enige om at der oprettes en ægtepagt.

En ægtepagt skal tinglyses i Personbogen for at være gyldig og ægtepagten skal underskrives af begge parter.

Det koster 1.750 kr. i tinglysningsafgift at få tinglyst en ægtepagt.

Skabeloner til ægtepagt om særejer finder du på Dokumenter.dk