Testamente

Det er nødvendigt at oprette testamente, hvis du/I ikke ønsker din formue fordelt efter arvelovens almindelige grundregler.

Udarbejdet af Mette Beck Kofoed

Testamente og tvangsarv

Har man livsarvinger (børn og børnebørn) og/eller ægtefælle er der en del af ens formue, man ikke kan disponere over ved testamente – den såkaldte tvangsarv.

Ønsker man en anden fordeling end den arveloven bestemmer, skal man oprette et testamente.

Et testamente er et skriftligt dokument, hvori man bestemme hvordan arven efter en selv skal fordeles. Du kan læse mere om, hvad du kan bestemme i et testamente her.

Er man gift, kan man oprette et gensidigt testamente. Ugifte samlevende opnår ikke legal arveret efter hinanden, og hvis man ønsker at tilgodese hinanden, kan man i visse tilfælde oprette et udvidet samlevertestamente, alternativ et gensidigt samlevertestamente. Såfremt man ønsker at oprette et testamente, skal man først overveje sine aktuelle ønsker og behov.

Hvis man ikke har børn bør man overveje om man med fordel kan benytte 30% reglen i bo- og tillægsboafgiftsloven med henblik på både at spare boafgift og samtidig give penge til et godt formål.

Forholdene er komplekse – men hvis du/I i forvejen har fået rådgivning herom – og hvis du/I både kan og vil lave testamentet selv, kan en skabelon, formular, blanket til et testamente være til stor hjælp.

Underskrift ved notar

Det må altid anbefales at et testamente underskrives for notaren. Ud over at notartestamenter har notarens vedkendelse af gyldigheden, er et notartestamente registreret og gemt i Centralregistret For Testamenter og kommer automatisk frem, når man afgår ved døden.

Underskrivelse for notaren koster 300 kr.

Du kan læse mere om testamente her

Du kan lave dit testamente her