Sådan får du et CVR-nummer

I denne artikel kan du læse, hvordan du får et CVR-nr., når du skal starte virksomhed. Vi gennemgår de forskellige regler, muligheder og processen.

Udarbejdet af Christine Seedorff Slente

Skal du stifte en virksomhed? – Sådan får du et CVR-nummer

Hvad er et CVR-nummer?

Et CVR-nummer er det helt særlige identifikationsnummer, som en virksomhed får tildelt, når den oprettes hos Erhvervsstyrelsen. CVR står for Det Centrale Virksomhedsregister, og en virksomheds CVR-nummer bruges altså til at identificere lige netop denne blandt registrets øvrige virksomheder.

I Danmark gælder der et krav om, at du skal have et CVR-nummer, hvis du driver en virksomhed, der omsætter for mere end DKK 50.000 årligt. Altså er det kun, hvis din virksomheds årlige om-sætninger er under DKK 50.000 årligt, at det ikke er lovpligtigt at have et CVR-nummer.

Du skal have et CVR-nummer, hvis du driver en virksomhed, der omsætter for mere end 50.000 om året

Hvad koster det at få et CVR-nummer?

Et CVR-nummer er i sig selv gratis. Når et kapitalselskab stiftes eller ændres på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, pålægges stifter til gengæld et mindre gebyr herfor. Dette gebyr pålægges ikke personligt ejede virksomheder, og for disse er det derfor helt gratis at få et CVR-nummer. Skal man stifte et kapitalselskab, er det desuden centralt at være opmærksom på, at der ud over ovennævnte gebyrer gælder lovpligtige krav til indskud af minimumskapital ved stiftelsen af selskabet. Denne mini-mumskapital varierer fra selskabsform til selskabsform og er f.eks. DKK 40.000 for ApS og DKK 400.000 for A/S. Minimumskapitalen kan indskydes kontant, men det er også muligt at indskyde aktiver, hvis værdi minimum svarer til den påkrævede minimumskapital. Dette kaldes apportindskud.

Gå til stiftelse af selskab

Forbered dig, inden du stifter dit selskab

Inden du registrerer din virksomhed på Erhvervsstyrelsens hjemmeside og dermed igangsætter den proces, der ender med, at din virksomhed får et CVR-nummer, anbefaler vi, at du har taget stilling en række forhold på virksomhedens vegne. Du skal med andre ord have gjort dig nogle overvejelser om, hvad du ønsker for din virksomhed.

Du kan med fordel gøre dig nogle overvejelser om følgende

 • Hvad skal din virksomhed hedde?
 • Hvilken selskabsform ønsker du?
 • Hvordan skal en evt. minimumskapital indskydes?
 • Skal din virksomhed have en direktion, og hvem der skal sidde heri?
 • Skal din virksomhed have en bestyrelse, og hvem der skal sidde heri?
 • Er din virksomhed underlagt revisionspligt og skal dermed have en revisor?
 • Skal din virksomhed have medarbejdere ansat?
 • Hvad er formålet med din virksomhed?
 • Hvem tegner selskabet?
 • Hvordan skal selskabets regnskabsår ligge?
 • Hvilken risiko er der ved at drive virksomheden?
 • Skal du hæfte personligt eller ej?

Ønsker du at stifte en enkeltmandsvirksomhed, bør du være klar til at stifte dit selskab på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, når du har gjort dig disse overvejelser. Du skal blot gøre følgende

 1. Gå ind på www.virk.dk
 2. Log på med NemID/MitID
 3. Tryk på ”Start virksomhed”
 4. Tryk på ”Start selvbetjening”
 5. Vælg den relevante selskabsform
 6. Følg guiden ved at besvare de stillede spørgsmål
 7. Herefter behandler Erhvervsstyrelsen de afgivne oplysninger og genererer et unikt CVR-nummer til din virksomhed, som du får tilsendt.

Ønsker du derimod at stifte et kapitalselskab, er der flere forhold i processen, der gør, at du ikke kan gennemføre den på helt egen hånd. Her kan vi hos Dokumenter.dk hjælpe dig. For eksempel hvis du vil stifte et ApS.

Læs mere om valg af selskabsform her

Læs om processen ved stiftelse af ApS her

Stiftelse af ApS med Dokumenter.dk

Mange vælger selskabsformen anpartsselskab (ApS), når de skal stifte et selskab. Dette skyldes typisk, at ejerne med denne selskabsform ikke hæfter personligt, hvormed selskabets drift ikke medfører nogen nævneværdig risiko for ejernes privatøkonomi. Derudover udgør minimumskapitalen alene DKK 40.000, hvilket for de fleste er et relativt overskueligt beløb at skulle indskyde i et selskab, hvis viljen hertil eksisterer. Derudover anses det at være en fordel, at det med et ApS er muligt at være flere stiftende ejere.

Læs mere om oprettelse af ApS her