Mandlig ansøger afvist – ”Vi søger en virkelig dygtig kvinde”!

Det følger af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige ved ansættelser, forflyttelser og forfremmelser. Ved ligebehandling forstås, at der ikke må finde forskelsbehandling sted på grund af køn.

Udarbejdet af Tina Raben Skaarup

På den baggrund fik et privat rengøringsfirma en sag på halsen i Ligebehandlingsnævnet i forlængelse af, at man fra virksomhedens side overfor en mandlig ansøger til et rengøringsjob afviste ansøgeren med den begrundelse, at: ”Jeg søger den helt rette til stillingen, det er rengøring hos private folk, så det skal være en virkelig dygtig kvinde”.

Afvisningen udartede sig til en længere korrespondance mellem parterne på Facebook, hvor indehaveren af rengøringsfirmaet slog fast, at: ”Jeg bliver nødt til at ansætte det, mine kunder vil have. De fleste kunder er hjemme, og de ønsker, at det er kvinder, der kommer”.

Under sagen for Ligebehandlingsnævnet undskyldte indehaveren af rengøringsfirmaet sig med henvisning til, at hun havde følt sig verbalt overfaldet af ansøgeren under deres korrespondance. Desuden argumenterede hun for sin sag med henvisning til, at hvis hun i en situation, hvor både mænd og kvinder ansøger om en opslået stilling, skulle tvinges til at ansætte en mand alene ud fra ligestillingsmæssige synspunkter, ville hun hurtigt stå med flere mandlige medarbejdere, som kunderne ikke efterspørger, og som derfor ikke ville kunne sendes ud til opgaver. Herefter ville virksomheden blive truet på sit eksistensgrundlag.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Uanset, at det sagtens kunne forholde sig således, som indehaveren beskrev det, fandt nævnet, at det på baggrund af indehaverens tilkendegivelser lå fast, at man fra virksomhedens side ønskede at ansætte en kvinde i den ledige stilling, og at den mandlige ansøger på grund af sit køn ikke ville kunne komme i betragtning.

Da den mandlige ansøger således kunne påvise faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn, var det op til indehaveren af rengøringsfirmet at bevise, at det ligebehandlingsprincip, som følger af ligebehandlingslovens regler, ikke var blevet krænket. Den bevisbyrde fandt Ligebehandlingsnævnet ikke, at indehaveren havde løftet.

Ligebehandlingsnævnet afgjorde derfor sagen til fordel for ansøgeren, som fik tilkendt en godtgørelse på kr. 25.000, hvilket du kan læse mere om her i Ligebehandlingsnævnets afgørelse.

Vær opmærksom på diskriminationslovene, når du ansætter en ny medarbejder

Når du søger efter en ny medarbejder, er det vigtigt, som du kan læse i afgørelsen ovenfor, at du sørger for, at det ikke i din rekrutteringsproces kommer til at fremstå som om, at du foretrækker ansøgere af et køn frem for det andet.

I helt særlige situationer er der dog mulighed for at søge om dispensation til specifikt kun at ville ansætte medarbejdere af et bestemt køn, ligesom der er mulighed for, hvis et køn er underrepræsenteret i et konkret jobområde at opfordre det underrepræsenterede køn til at søge om ansættelse. I sidstnævnte sammenhæng er det dog en betingelse, at det skal fremgå, at alle ansøgere vil blive taget i betragtning, og at det underrepræsenterede køn ikke har fortrinsret.

Undgå i øvrigt også i din rekruttering af en ny medarbejder at formulere dig således, at man kan få indtryk af, at du foretrækker/ikke ønsker ansøgere i en bestemt aldersgruppe, eller at du kommer til at signalere, at du foretrækker/ikke ønsker ansøgere af en bestemt race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse eller med et handicap.

Tilsvarende er det vigtigt, at du overfor ansøgere, som ikke kommer i betragtning til en ledig stilling, kan give en objektiv og saglig begrundet forklaring på, hvorfor du har valgt at ansætte en anden kandidat i stillingen.

Læs mere

Du kan læse meget mere om ansættelse af en ny medarbejder i denne FAQ om ansættelse af medarbejder