Iværksætterselskabet afskaffes

Hvis du har et IVS skal det være omregistreret til et ApS inden den 15. april 2021

Udarbejdet af Dokumenter.dk

IVS skal omdannes til ApS inden den 15. oktober 2021

Den 9. april 2019 er det vedtaget, at iværksætterselskabet afskaffes som selskabsform. Selskabsformen, der også er kendt under forkortelsen IVS, har været yderst populær, da den gjorde det muligt at stifte selskaber med en kapital på helt ned til 1 krone. Det er derfor ikke længere muligt at stifte nye IVS’er.

Det er samtidigt vedtaget, at alle eksisterende IVS’er skal omregistreres til ApS’er inden for 2 år – dvs. senest i april 2021. Hvis de ikke omregistreres inden 2 år sendes de af Erhvervsstyrelsen til tvangsopløsning.

Det er et krav for at omregistrere et IVS til et ApS, at der er en minimumskapital i selskabet på kr. 40.000. Såfremt der ikke er dette, kan kapital tilføres ved en kapitalforhøjelse i selskabet. Dette kan med fordel gøres i samme omgang som omregistreringen vedtages.

Formålet med IVS’et var, at det skulle være nemmere for iværksættere at drive virksomhed gennem et kapitalselskab. Man har derfor som en kompensation for afskaffelsen af IVS’et nedsat kapitalkravet til ApS’et, således, at minimumskapitalen for ApS’er nu kun er kr. 40.000.

Læs meget mere om omregistrering af IVS til ApS her.

Har du spørgsmål til denne artikel eller generelt til iværksætterselskabet og selskabsret, er du meget velkommen til at kontakte Dokumenter.dk på tlf. 45 33 18 30 eller på mail kontakt@dokumenter.dk.

Et iværksætterselskab forkortes IVS og er i princippet et anpartsselskab, hvor der er enkelte begrænsninger, da er en mindre selskabskapital.

I øjebillet er der bl.a. pga. covid 19 fremsat lovforslag, der dels lemper reglerne til omregistrering af IVS til ApS og dels forlænger fristen. LÆS MERE HER.