Trustpilot

Varsling af væsentlig ændring i ansættelsesvilkårene for en funktionær

Beskrivelse
Køb dokument
100,00 DKK
Pris med moms

Denne skabelon kan du anvende, hvis du skal varsle en væsentlig ændring i ansættelsesvilkårene for en funktionær.

Væsentlige ændringer skal - medmindre I kan indgå en gensidig frivillig aftale herom - varsles med det varsel, som medarbejderen vil have krav på fra virksomhedens side i tilfælde af opsigelse.

Hvornår en ændring af en medarbejders ansættelsesvilkår må betragtes som væsentlig, vil ofte bero på en konkret vurdering, dog vil enhver ændring af medarbejderens løb i nedadgående retning normalt altid være væsentlig.

Når du varsler en væsentlig ændring i en af dine medarbejderes ansættelsesvilkår overfor en dine medarbejdere, har medarbejderen mulighed for at betragte din varsling som en opsigelse af jeres ansættelsesaftale således, at medarbejderen i givet fald fratræder sin stilling, når varslingsperioden er udløbet. Det er derfor vigtigt, at du forud for en varsling sørger for at få undersøgt, om medarbejderen i den forbindelse evt. vil kunne rejse et krav om godtgørelse for usaglig opsigelse.

Vær opmærksom på, at hvis medarbejderen accepterer at fortsætte sin ansættelse på de ændrede vilkår, som du varsler, skal medarbejderen have en ny ansættelseskontrakt, hvis varslingen vedrører en flytning af arbejdsstedet, en ændret stillingskategori, en lønforringelse eller en ændring af den daglige eller ugentlige arbejdstid. 

Skabelonen er udarbejdet af Tina Raben Skaarup, der er specialist i ansættelsesret.