Trustpilot

Købsaftale ved afståelse uden virksomhed

Beskrivelse
Køb dokument
475,00 DKK
Pris med moms

Denne skabelon indeholder en købsaftale mellem en nuværende lejer af et erhvervslejemål og en indtrædende lejer, hvor der til lejemålet ikke er tilknyttet en virksomhed (f.eks. en restaurant eller butik). Det er således kun lejemålet der overdrages/afstås.

Både udlejer, indtrædende og udtrædende lejer skal være opmærksomme på, at erhvervslejelovens bestemmelser om afståelse er fravigelige, hvorfor det altid er vigtigt nøje at gennemgå erhvervslejekontrakten og forholdene i øvrigt, inden man indgår aftale om afståelse af et erhvervslejemål.

Hvis lejer har ret til at afstå erhvervslejemålet, kan udlejer kun modsætte sig dette, hvis udlejer har vægtige grunde hertil. Dette kan fx være under hensyn til den indtrædende lejers dårlige økonomi eller manglende branchekendskab.

I forbindelse med afståelsen bør udlejer så tidligt som muligt kontaktes og anmodes om at godkende den indtrædende lejer. Der bør tilliger udarbejdes et tillæg til erhvervslejekontrakten, hvoraf fremgår at den nye lejer indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser i forhold til erhvervslejekontrakten.

Købssaftalen indeholder:

  1. Lejemålet og overtagelsen
  2. Specifikation af overdragelsens genstand
  3. Lejemålet
  4. Købesummen
  5. Overtagelsen
  6. Sælgers erklæringer m.v.
  7. Offentlige godkendelsen
  8. Omkostninger m.v.
  9. Lovvalg og værneting
  10. Underskrifter

Dokumentet leveres i en Word-skabelon, således at det nemt kan tilrettes.

Købsaftalen er udarbejdet af advokat Simon Trolle Markussen, som har speciale i erhvervslejeret.