Trustpilot

IVS

Den mest karakteristiske egenskab ved et iværksætterselskab (IVS) er, at det er selskabet - og ikke dets ejere - der som en selvstændig juridisk person kan blive forpligtet over for omverdenen.

Et iværksætterselskab hæfter således begrænset, nemlig med den formue, der er oparbejdet i selskabet, altså selskabskapitalen med tillæg af frie reserver (egenkapital).

Et iværksætterselskab kan stiftes med en selskabskapital helt ned til 1 krone.

Vi håber, at nedenstående skabeloner kan hjælpe jer i arbejdet.