Trustpilot

Ejeraftaler (Anpartshaveroverenskomster)

Ejeraftaler sikrer ro, stabilitet og forudsigelighed i et selskab - både blandt ejerne og hos ledelsen. 

En ejeraftale indgås mellem nogle eller alle ejerne i et selskab, med det formål at fastlægge rettigheder og pligter mellem ejerne i relation til deres besiddelse af kapitalandele i det pågældende selskab. 

Overordnet set regulerer den ny selskabslov forholdet mellem et selskab og dets kapitalejere (anpartshavere), men ikke forholdet mellem anpartshaverne indbyrdes. Der er i vid udstrækning aftalefrihed. 

Ejeraftalen bør indgås allerede i forbindelse med etablering af selskabet for lettere at kunne imødegå eventuelle senere uoverensstemmelser.

Du kan læse mere om ejeraftaler i denne artikel Ejeraftaler.

Vi håber at nedenstående skabeloner kan hjælpe dig/jer i drøftelserne og aftaleindgåelse.