Trustpilot

Erhvervslejekontrakt / Business lease agreement - non-business protected premises

Beskrivelse
Køb dokument
475,00 DKK
Pris med moms
Udarbejdet af
Simon Trolle Markussen
Simon Trolle Markussen

Advokat

SelskabsAdvokaterne

Kontaktinformation

Telefon 45 23 00 10

sm@selskabsadvokaterne.dk

Denne erhvervslejekontrakt er udarbejdet på engelsk

Et erhvervslokale danner grundlaget for virksomhedens aktiviteter, hvorfor en erhvervslejekontrakt med vilkårene for anvendelsen af lokalerne er af særdeles stor betydning - både for udlejer og for lejer.

Det er væsentligt, at erhvervslejekontrakten nøje afspejler de aftalte vilkår og parternes intentioner ved aftaleindgåelsen.

Dette er et udkast til en erhvervslejekontrakt, der er generelt anvendelig ved mange forskellige typer erhvervslejemål. Dog bør udlejning til en erhvervsbeskyttet lejer (en lejer, hvis stedlige forbliven på ejendommen er nødvendig for lejers kundekreds) give anledning til ekstra opmærksomhed omkring udformningen af kontrakten.

Erhvervslejekontrakten forsøger at imødegå nogle af de sædvanlige forhandlinger og problemstillinger, som ofte kan give uforholdsmæssige store gnidninger mellem lejer og udlejer. Denne skabelon er således tiltænkt som en forhandlingsmæssig og administrationsmæssig lettelse for lejer og udlejer.

Skabelonen guider den "udfyldende part" med bl.a. indsætningen af oplysninger om pris, regulering og vilkår. I øvrigt kan Word-skabelonen nemt tilrettes.

Dokumentet er ikke udtømmende og således ikke til hinder for, at yderligere aftaler mellem parterne indføres i dokumentet. Men denne kontrakt er relativ neutral, og begge parters interesser tilgodeses generelt set i rimeligt omfang.

Erhvervslejekontrakten underskrives af de tegningsberettigede personer for henholdsvis lejer og udlejer.